Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Název Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy AACSB, ACCA, SAS, CIMA

Další informace

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Manažérske rozhodovanie
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Ekonómia a právo
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aktuárstvo
Magisterské Prezenční
Bankovníctvo
Magisterské Prezenční
Corporate Business and Marketing
Magisterské Prezenční
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Magisterské Prezenční
Ekonómia a právo
Bakalářské Prezenční
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Ekonomika a manažment podniku
Bakalářské Prezenční
Ekonomika a manažment podniku
Bakalářské Prezenční
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
Bakalářské Prezenční
Ekonomika podniku
Magisterské Prezenční
Financie
Magisterské Prezenční
Financie, bankovníctvo a investovanie
Bakalářské Prezenční
Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku)
Bakalářské Prezenční
Finančné riadenie podniku
Magisterské Prezenční
Finančný manažment
Bakalářské Prezenční
Global Finance (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenční
Hospodárska diplomacia
Magisterské Prezenční
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenční
Hospodárska informatika
Bakalářské Prezenční

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022