Ekonomická univerzita v Bratislave

Název Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ACCA, SAS, CIMA

Další informace

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria
 • Štatistické metódy v ekonómii
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Bankovníctvo
 • Medzinárodné financie (v anglickom jazyku)
 • Národné hospodárstvo
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment a ekonomické znalectvo
 • Personálny manažment podniku
 • Podnikové financie
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
Detail fakulty

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aktuárstvo Magisterské Prezenční Slovenština
Bankovníctvo Magisterské Prezenční Slovenština
Corporate Business and Marketing Magisterské Prezenční Angličtina
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Magisterské Prezenční Slovenština
Ekonómia a právo Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) Bakalářské Prezenční Angličtina
Ekonomika podniku Magisterské Prezenční Slovenština
Financie Magisterské Prezenční Slovenština
Financie, bankovníctvo a investovanie Bakalářské Prezenční Slovenština
Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku) Bakalářské Prezenční Angličtina
Finančné riadenie podniku Magisterské Prezenční Slovenština
Finančný manažment Bakalářské Prezenční Slovenština
Global Finance (v anglickom jazyku) Magisterské Prezenční Angličtina
Hospodárska diplomacia Magisterské Prezenční Slovenština
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku) Magisterské Prezenční Angličtina
Hospodárska informatika Bakalářské Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2021

XXV. ročník,
Incheba Expo
12.10 - 15.10.2021

Gaudeamus Nitra 2021

IX. ročník,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace