Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní ekonomický
Název Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy AACSB, ACCA, SAS, CIMA

Další informace

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Aktuárstvo
  ekonomický
 • Data Science v ekonómii
  ekonomický
 • Hospodárska informatika
  ekonomický
 • Informačný manažment
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
  ekonomický
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
  ekonomický
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
  humanitní
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Aplikovaná ekonómia
  ekonomický
 • Applied Economy
  ekonomický
 • Ekonómia
  ekonomický
 • Ekonómia a právo
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
  ekonomický
 • Ekonomika podniku
  ekonomický
 • Všeobecný manažment
  ekonomický
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Biznis a marketing
  ekonomický
 • Manažment cestovného ruchu
  ekonomický
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
  ekonomický
 • Manažment medzinárodného obchodu
  ekonomický
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment podniku
  ekonomický
 • Finančné riadenie podniku
  ekonomický
 • Obchodné podnikanie
  ekonomický
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aktuárstvo
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Applied Economy
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Angličtina
Biznis a marketing
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Corporate Business and Marketing
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Ekonómia
ekonomický
Doktorské Prezenční Slovenština
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
ekonomický
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Angličtina
Ekonomika podniku
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalářské Prezenční Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Finančné riadenie podniku
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Hospodárska diplomacia
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Nitra 2024

XI. ročník,
Agrokomplex Nitra
24.09 - 25.09.2024

stánek č.

Gaudeamus Košice 2024

II. ročník,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. ročník,
Brněnské výstaviště
19.11 - 22.11.2024

stánek č. 46