Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní ekonomický
Název Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy AACSB, ACCA, SAS, CIMA

Další informace

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
  ekonomický
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
  humanitní
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Aplikovaná ekonómia
  ekonomický
 • Applied Economy
  ekonomický
 • Ekonómia
  ekonomický
 • Ekonómia a právo
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
 • Ekonomika podniku
 • Všeobecný manažment
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)
  ekonomický
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aktuárstvo
Magisterské Prezenční Slovenština
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Applied Economy
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Angličtina
Biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Corporate Business and Marketing
Magisterské Prezenční Angličtina
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Ekonómia
ekonomický
Doktorské Prezenční Slovenština
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku
Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku
Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
Bakalářské Prezenční Angličtina
Ekonomika podniku
Magisterské Prezenční Slovenština
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalářské Prezenční Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Finančné riadenie podniku
Magisterské Prezenční Slovenština
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Hospodárska diplomacia
Magisterské Prezenční Slovenština