Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Fakulta hospodárskej informatiky
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovenská republika
Telefon: +421 2 6729 5736
E-mail: dekanfhi@euba.sk
Web: https://fhi.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB, SAS, ACCA

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Ako absolventi Fakulty hospodárskej informatiky sa uplatníte ako ekonómovia – informatici najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, poisťovniach, na burzách a pod., ako účtovník vo všetkých oblastiach podnikateľskej sféry i v štátnej správe.
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatek za přihlášku 40 Eur
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 2. február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Přípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/vzorovytest/

Další informace

Absolventi fakulty sú žiadaní na trhu práce. Fakulta sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach rebríčkov záujmu zamestnávateľov o absolventov, ktoré každý rok zverejňuje portál Profesia.sk. Priemerné nástupné platy absolventov fakulty patria k najvyšším na trhu a zároveň najrýchlejšie rastú. Fakulta spolupracuje s mnohými medzinárodnými spoločnosťami a požiadavky praxe sú pravidelne implementované do vyučovacieho procesu. Študenti majú prístup k špecializovaným softvérom – SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Pohoda, Datev a pod. aj na vlastných mobiloch, notebookoch. Majú možnosť získať certifikáty SAS, ACCA, CIMA, SKCÚ po splnení podmienok. Extra štipendium na študijnom programe Hospodárska informatika.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aktuárstvo
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Hospodárska informatika
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Informačný manažment
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Operačný výskum a ekonometria
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Účtovníctvo
ekonomický
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Účtovníctvo a audítorstvo
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština