Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Fakulta aplikovaných jazykov
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovenská republika
Telefon: +421 2 6729 5240
E-mail: dekfaj@euba.sk
Web: https://faj.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Ako absolventi Fakulty aplikovaných jazykov budete mať široké uplatnenie na medzinárodnom pracovnom trhu. Uplatníte sa v štátnej správe, medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách.
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatek za přihlášku 40 Eur
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 2. február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, anglický jazyk
Přípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/vzorovytest/

Další informace

Fakulta ponúka atraktívny študijný program, ktorý je jedinečný na Slovensku. Spája štúdium dvoch cudzích jazykov, interkultúrnej komunikácie a základov ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Študenti fakulty majú možnosť absolvovať prax v podnikoch alebo inštitúciách, s ktorými má fakulta podpísanú zmluvu. Fakulta ponúka prípravné kurzy a skúšky na získanie medzinárodných certifikátov z odborného nemeckého a francúzskeho jazyka. Fakulta aktívne spolupracuje s 19 univerzitami a vzdelávacími inštitúciami v 7 krajinách: Rakúsko, Nemecko, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko a Rusko.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština