Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Národohospodárska fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 85235
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovakia
Telefon: +421 2 6729 1221
E-mail: info.nhf@euba.sk
Web: https://nhf.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB, ACCA

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Národohospodárska fakulta dlhodobo patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Jej najlepšou reklamou sú úspešní absolventi, ktorí sú pripravení na neustále sa meniace prostredie na trhu práce.
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatek za přihlášku EKONÓMIA A PRÁVO: 60 Eur, Študijné programy v CUDZOM JAZYKU: 90 Eur, OSTATNÉ PROGRAMY: 40 Eur
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 2. február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Študijný program EKONÓMIA A PRÁVO: zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a z náuky o spoločnosti, z logiky. OSTATNÉ študijné program
Přípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/vzorovytest/

Další informace

Už počas štúdia na fakulte môže študent získať skúsenosti priamo z praxe, svoj profil si môže rozšíriť prostredníctvom širokej ponuky výberových predmetov, na ktorých stretne dynamických a zanietených profesorov. Získať kvalifikáciu pre úspešnú kariéru môže na študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta dlhodobo patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Jej najlepšou reklamou sú úspešní absolventi, ktorí sú pripravení na neustále sa meniace prostredie na trhu práce, a to tak v podmienkach SR, ako aj v medzinárodnom meradle. Študentov sa snažíme pripraviť na ich budúcu kariéru s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale zručnosti ostávajú.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Applied Economy
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Angličtina
Ekonómia
ekonomický
Doktorské Prezenční Slovenština
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalářské Prezenční Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Manažment verejných politík
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Právo a ekonómia
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština