Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodná fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Obchodná fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 85235
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovenská republika
Telefon: +421267291104
E-mail: dek.of@euba.sk
Web: https://of.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Ako absolvent Obchodnej fakulty, sa uplatníš ako vysokokvalifikovaný odborník v obchode, v marketingu, v zahraničnom obchode, v domácich a medzinárodných inštitúciách a tiež v podnikateľských subjektoch cestovného ruchu.
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatek za přihlášku 40 EUR
Termín přihlášky 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 2. február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Přípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vzorovy-test

Další informace

Moderná, dynamická a inovatívna fakulta, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v preferovaných a vyhľadávaných obchodnovedných disciplínach – v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu a služieb, manažérstva kvality a obchodného práva. Po ukončení štúdia nepracuje v podstate iba ten absolvent, ktorý nechce alebo z objektívnych dôvodov nemôže pracovať. Partneri z praxe sa podieľajú priamo na výučbe. Študenti participujú na riešeniach projektov a zadaní pre prax, riešia témy záverečných prác v priamej kooperácii s praxou alebo získavajú pracovné pozície u partnerov hospodárskej praxe. Fakulta sa dlhodobo drží na prvom mieste rankingu v počte študentov vysielaných na štúdium do zahraničia spomedzi jednotlivých fakúlt univerzity.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Biznis a marketing
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Manažment cestovného ruchu
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Manažment medzinárodného obchodu
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Marketingový a obchodný manažment
ekonomický
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Marketingový a obchodný manažment (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Medzinárodné podnikanie
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština