Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodná fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Obchodná fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1/b
Psč: 85235
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovenská republika
Telefon: +421267291104
E-mail: dek.of@euba.sk
Web: https://of.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatek za přihlášku 32 EUR
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Přípravné kurzy https://bbs.euba.sk/dalsie-vzdelavanie/pripravny-kurz-zo-stredoskolskej-matematiky/popis
Termín přijímacích zkoušek 14. - 18. 6. 2021

Další informace

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Manažment cestovného ruchu
Magisterské Prezenční
Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenční
Manažment medzinárodného obchodu
Magisterské Prezenční
Marketingový a obchodný manažment
Magisterské Prezenční
Marketingový a obchodný manažment (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenční
Medzinárodné podnikanie
Bakalářské Prezenční
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Bakalářské Prezenční
Podnikanie v obchode
Bakalářské Prezenční