Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Ulice: Tajovského 13
Psč: 041 30
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 722 31 11
E-mail: info.phf@euba.sk
Web: https://phf.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Vysokokvalifikovaní učitelia piatich katedier pripravujú profesionálov, ktorí nachádzajú uplatnenie nie len ako podnikoví ekonómovia, obchodní špecialisti, úspešní manažéri, finanční a obchodní riaditelia, ale taktiež aj ako úspešní podnikatelia.
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatek za přihlášku 40 Eur
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 1. február 2024 Michalovce, 2. február 2024 Košice
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Přípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vzorovy-test

Další informace

Vysokokvalifikovaní učitelia pripravujú profesionálov, ktorí nachádzajú uplatnenie nielen ako podnikoví ekonómovia, obchodní špecialisti, úspešní manažéri, finanční a obchodní riaditelia, ale taktiež aj ako úspešní podnikatelia. Vo vzdelávaní spolupracujeme so spoločnosťami z podnikateľskej praxe vo forme odborných prednášok, stáží alebo projektov, ktoré otvárajú študentom dvere na trh práce. Vďaka širokej sieti spolupracujúcich univerzít po celom svete poskytujeme študentom možnosť študovať v zahraničí alebo dokonca získať dvojitý diplom vo Veľkej Británii. Fakulta ponúka nadštandardné štúdium praktického projektového manažmentu v rámci programu Honoris v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Corporate Business and Marketing
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Finančné riadenie podniku
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Obchodné podnikanie
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Podnikový obchod a marketing
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština