Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Ulice: Tajovského 13
Psč: 041 30
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 722 31 11
E-mail: info.phf@euba.sk
Web: https://phf.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Vysokokvalifikovaní učitelia piatich katedier pripravujú profesionálov, ktorí nachádzajú uplatnenie nie len ako podnikoví ekonómovia, obchodní špecialisti, úspešní manažéri, finanční a obchodní riaditelia, ale taktiež aj ako úspešní podnikatelia. Vo vzdel
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatek za přihlášku 32 Eur
Termín přihlášky do 31. 3. 2021
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Přípravné kurzy https://bbs.euba.sk/dalsie-vzdelavanie/pripravny-kurz-zo-stredoskolskej-matematiky/popis
Termín přijímacích zkoušek 14. - 18. jún 2021
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/vzorovytest/

Další informace

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Corporate Business and Marketing
Magisterské Prezenční
Ekonomika a manažment podniku
Bakalářské Prezenční
Finančné riadenie podniku
Magisterské Prezenční
Obchodné podnikanie
Bakalářské Prezenční
Podnikový obchod a marketing
Magisterské Prezenční