Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Název: Fakulta medzinárodných vzťahov
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 6729 5470
E-mail: dekfmv@euba.sk
Web: https://fmv.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Štúdium na fakulte kombinuje vedomosti, poznatky a zručnosti z 3 oblastí – medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva. Ide o multidisciplinárny pohľad do problematiky medzinárodných vzťahov.
Počet přijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatek za přihlášku 40 Eur
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 2. február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky všeobecné študijné predpoklady, jeden svetový jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky jazyk)
Přípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://euba.sk/vzorovytest

Další informace

Štúdium na fakulte kombinuje vedomosti, poznatky a zručnosti z 3 oblastí – medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva. Ide o multidisciplinárny pohľad do problematiky medzinárodných vzťahov. Štúdium je doplnené o viacero praktických skúseností. Takmer každý študent fakulty počas štúdia cestuje najmenej na jeden semester do zahraničia. Množstvo absolventov úspešne rozvíja svoju kariéru aj v zahraničí, napríklad v európskych inštitúciách. Dôvod je jednoduchý – kvalitné odborné vzdelanie je podporené aj intenzívnou výučbou troch cudzích jazykov, ktoré si študent vyberie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Hospodárska diplomacia
ekonomický
Magisterské Prezenční Slovenština
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina
Medzinárodné ekonomické vzťahy
ekonomický
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Slovenština