Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Název Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Národná 12
PSČ 974 01
Město Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 48 446 1111
E-mail umb@umb.sk
Web www.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001:2008

Další informace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka klasické spektrum univerzitného vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov. Rozvíja kontakty v rámci spoločne zabezpečovaných študijných programov a spoločnému študijnému programu so zahraničnými univerzitami, kde majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie doma i v zahraničí. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor pre rôzne spoločenské aktivity (športové kluby, umelecké súbory, študentské organizácie). UMB ponúka klasické spektrum univerzitného vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Pedagogická fakulta

Ružová 13, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kuzmányho 1, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta prírodných vied

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Filozofická fakulta

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Právnická fakulta

, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Andragogika
Anglický jazyk a kultúra
Aplikovaná etika
Aplikovaná etnológia
Aplikovaná geológia
Aplikovaná informatika
Cestovný ruch
Ekológia a ochrana ekosystémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
Ekonomika verejného sektora
Environmentalistika
Environmentálna chémia
Európske kultúrne štúdiá
Európske štúdiá
Evanjelikálna teológia
Evanjelikálna teológia a misia
Financie, bankovníctvo a investovanie
Forenzná a kriminalistická chémia
Francúzsky jazyk a kultúra
Geografia
Geografia a rozvoj regiónov
História
Chémia
Informatika
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu
Marketingový manažment podniku
Matematika
Medzinárodné vzťahy
Muzeológia
Nemecký jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a literatúra
pedagogika - vychovávateľstvo
Poistná, finančná a štatistická matematika
Politológia
Poľský jazyk a kultúra
Právo
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská pedagogika
Psychológia
Ruský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
Sociálna pedagogika
Sociálna práca
Španielsky jazyk a kultúra
Taliansky jazyk a kultúra
Technická výchova
Teritoriálny manažment
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo pedagogiky
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo praktickej prípravy
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo technickej výchovy
Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo technickej výchovy
Verejná ekonomika a manažment

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra,
pavilon F
11.11 - 12.11.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace