Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Název Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Národná 12
PSČ 974 01
Město Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 48 446 1111
E-mail umb@umb.sk
Web www.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001:2008

Další informace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka klasické spektrum univerzitného vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov. Rozvíja kontakty v rámci spoločne zabezpečovaných študijných programov a spoločnému študijnému programu so zahraničnými univerzitami, kde majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie doma i v zahraničí. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor pre rôzne spoločenské aktivity (športové kluby, umelecké súbory, študentské organizácie). UMB ponúka klasické spektrum univerzitného vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta

Ružová 13, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kuzmányho 1, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta prírodných vied

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Filozofická fakulta

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Právnická fakulta

, Banská Bystrica, Slovensko,

Detail fakulty

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
Andragogika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Anglický jazyk a kultúra Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Aplikovaná etika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Aplikovaná etnológia Bakalářské Prezenční
Aplikovaná geológia Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Aplikovaná informatika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Cestovný ruch Bakalářské Prezenční
Kombinované
Ekológia a ochrana ekosystémov Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Ekonomika a manažment podniku Bakalářské Prezenční
Kombinované
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu Navazující magisterské Prezenční
Ekonomika verejného sektora Navazující magisterské Prezenční
Environmentalistika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Environmentálna chémia Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Európske kultúrne štúdiá Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Európske štúdiá Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Evanjelikálna teológia Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Evanjelikálna teológia a misia Bakalářské Prezenční
Financie, bankovníctvo a investovanie Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Forenzná a kriminalistická chémia Bakalářské Prezenční
Kombinované

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra
11.11 - 12.11.2020

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo
06.10 - 08.10.2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace