Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Název Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Národná 12
PSČ 974 01
Město Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 48 446 1111
E-mail umb@umb.sk
Web www.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001:2008

Další informace

UMB ponúka už 29 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 75 500 absolventov.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta UMB

Ružová 13, Banská Bystrica, Slovensko,

 • andragogika
 • ekonomika a manažment sociálnej práce
 • evanjelikálna teológia
 • evanjelikálna teológia a misia
Detail fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kuzmányho 1, Banská Bystrica, Slovensko,

 • bezpečnostné štúdiá
 • medzinárodné vzťahy
 • politológia
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • aplikovaná chémia a forenzná prax
 • aplikovaná geológia
 • aplikovaná informatika
 • bezpečnosť životného prostredia
Detail fakulty

Filozofická fakulta UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • anglický jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
 • anglický jazyk a kultúra - filozofia
 • anglický jazyk a kultúra - história
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko,

 • cestovný ruch
 • ekonomika a riadenie cestovného ruchu
 • ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • ekonomika a manažment podniku
Detail fakulty

Právnická fakulta UMB

Komenského 20, Banská Bystrica, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • právo
 • trestné právo
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
andragogika
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
anglický jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Kombinované
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - história
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
Bakalářské Prezenční
aplikovaná etika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
aplikovaná etnológia
Bakalářské Prezenční
aplikovaná geológia
Magisterské Prezenční
Kombinované
aplikovaná chémia a forenzná prax
Magisterské Prezenční
Kombinované
aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
bezpečnosť životného prostredia
Bakalářské Prezenční
Kombinované
bezpečnostné štúdiá
Magisterské Prezenční
Kombinované
cestovný ruch
Bakalářské Prezenční
ekológia a ochrana ekosystémov
Bakalářské
Magisterské
Prezenční

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022