Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Název Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Národná 12
PSČ 974 01
Město Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 48 446 1111
E-mail umb@umb.sk
Web www.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001:2008

Další informace

UMB ponúka už 30 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 80 975 absolventov. Viac o 30. ročnej UMB si môžete prečítať v našom špeciálnom vydaní SPRAVODAJCU.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovenská republika,

 • trénerstvo
  humanitní
 • učiteľstvo telesnej výchovy
  humanitní
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
  humanitní
 • učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie
  humanitní
Detail fakulty

Pedagogická fakulta UMB

Ružová 13, Banská Bystrica, Slovensko,

 • andragogika
 • ekonomika a manažment sociálnej práce
 • evanjelikálna teológia
 • evanjelikálna teológia a misia
Detail fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kuzmányho 1, Banská Bystrica, Slovensko,

 • bezpečnostné štúdiá
  humanitní
 • medzinárodné vzťahy
  humanitní
 • politológia
  humanitní
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • aplikovaná chémia a forenzná prax
 • aplikovaná geológia
 • aplikovaná informatika
 • bezpečnosť životného prostredia
Detail fakulty

Filozofická fakulta UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • anglický jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - filozofia
 • anglický jazyk a kultúra - filozofia
 • anglický jazyk a kultúra - história
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko,

 • Business Economics and Management
  ekonomický
 • Cestovný ruch
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)
  ekonomický
Detail fakulty

Právnická fakulta UMB

Komenského 20, Banská Bystrica, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • právo
 • trestné právo
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
andragogika
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
anglický jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Kombinované Slovenština
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - história
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
Bakalářské Prezenční Slovenština
aplikovaná chémia a forenzná prax
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
aplikovaná etika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná etnológia
Bakalářské Prezenční Slovenština
aplikovaná geológia
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
bezpečnosť životného prostredia
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
bezpečnostné štúdiá
humanitní
Magisterské Kombinované
Kombinované
Slovenština
Business Economics and Management
ekonomický
Bakalářské Prezenční Angličtina
Cestovný ruch
ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Nitra 2024

XI. ročník,
Agrokomplex Nitra
24.09 - 25.09.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.