Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název: Pedagogická fakulta UMB
Ulice: Ružová 13
Psč: 974 11
Město: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 48 446 4111
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: romana.duchlanska@umb.sk; ivona.bajsova@umb.sk; jana.korcokova@umb.sk; marian.lakomcik@umb.sk
Web: www.pdf.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

kompletné informácie: http://brozury.umb.sk/books/imgy/
Poplatek za přihlášku 35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia, 32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.
Termín přihlášky 1. kolo podávania prihlášok: do 28. februára 2024 pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky (študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy). Do 31. marca 2024 pre 1., 2. a 3. stupeň VŠ (termín je platný na všetky študijné p
Den otevřených dveří 7. november 2023, február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO/NIE
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 1. kolo konania prijímacej skúšky: od 15. apríla do 26. apríla 2024 praktická – talentová časť: 1. stupeň štúdia (študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy) 12. júna 2024 – 14. júna 2024 písomná časť 1. a 2. stupeň v dennej a

Další informace

PF UMB ponúka širokú škálu študijných programov, ktoré komplexne rozvíjajú človeka. Našou víziou je prosperujúca spoločnosť založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Sme lídrami v inováciách vo výučbe, máme kontakt s praxou, učia u nás uznávaní odborníci a odborníčky a spolupracujeme s významnými partnermi. Podporujeme študentov a študentky v ich raste a angažovanosti. Vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispievame k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
andragogika
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
ekonomika a manažment sociálnej práce
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
evanjelikálna teológia
Magisterské Prezenční Slovenština
evanjelikálna teológia a misia
Bakalářské Prezenční Slovenština
pedagogika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
pedagogika - vychovávateľstvo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
predškolská a elementárna pedagogika
Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
predškolská pedagogika
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
psychológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
sociálna pedagogika
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
sociálna práca
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
teológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo histórie
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo hudobného umenia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština