Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta prírodných vied UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název: Fakulta prírodných vied UMB
Ulice: Tajovského 40
Psč: 974 01
Město: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 48 446 7407, 7408
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: beata.dobrikova@umb.sk; jana.smolecova@umb.sk;
Web: www.fpv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

podrobné informácie: https://url.umb.sk/infoostudiufpv
Poplatek za přihlášku 35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia; 32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium
Termín přihlášky všetky študijné programy okrem telesnej výchovy: do 31. marca 2024 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia). Termín platí aj v prípade podania elektronickej prihlášky. Študijné programy s telesnou výchovou: 1. kolo podávania prihlášok do 28.
Den otevřených dveří 7. november 2023, február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek študijné programy okrem telesnej výchovy v 1. stupni štúdia: 12. – 14. júna 2024 – 1. stupeň a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia a 11. júna 2024– 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia; študijné programy s telesnou výchovou v 1. stupni štúdi

Další informace

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici je jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a priestor pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Fakulta spolu s univerzitou napĺňa svoje poslanie, vytvára podmienky a ponúka formy dialógov rešpektujúcich slobodu myslenia, samostatnosť, tvorivosť, konštruktívnu kritiku, transparentnosť, objektívnosť a demokraciu. Cieľom je predovšetkým dobre pripravený a plne uplatniteľný absolvent so širokým spektrom kompetencií.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
aplikovaná chémia a forenzná prax
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
aplikovaná geológia
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
bezpečnosť životného prostredia
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
ekológia a ochrana ekosystémov
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
environmentálne manažérstvo
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
forenzná a kriminalistická chémia
Bakalářské Prezenční Slovenština
geografia a rozvoj regiónov
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
geopotenciál regiónov
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
matematika
Bakalářské Prezenční Slovenština
matematika v analýze dát a vo financiách
Magisterské Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo matematiky
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo filozofie
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo histórie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo biológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština