Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právnická fakulta UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název: Právnická fakulta UMB
Ulice: Komenského 20
Psč: 97401
Město: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 48 4463111
E-mail: pravnickafakulta@umb.sk
Web: www.prf.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

kompletné informácie: https://url.umb.sk/infoostudiuprf
Poplatek za přihlášku 60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia; 50,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium
Termín přihlášky 1. kolo podávania prihlášok: do 30. apríla 2024 – 1. stupeň štúdia (denná a externá forma). Do 30. júna 2024 – 2. stupeň štúdia (denná a externá forma) . Do 31. mája 2024 – 3. stupeň štúdia (denná a externá forma) 2. kolo podávania prihlášok: od 01
Den otevřených dveří 7. november 2023, február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno/nie
Termín přijímacích zkoušek bez prijímacej skúšky – 1. stupeň štúdia ;08. 05. 2023 – rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň VŠ; bez prijímacej skúšky – 2. stupeň štúdia; do 10. 7. 2023– rozhodovanie o prijatí na 2. stupeň VŠ

Další informace

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly v odbore Právo.
Pri vzdelávaní zapája študentov do tvorivej vedeckej činnosti, udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy, vykonáva výskum korešpondujúci s potrebami spoločnosti. Jej primárnym cieľom je pripravovať vysokokvalifikovaných a erudovaných odborníkov pre komplexné pokrytie všetkých oblastí právnej praxe.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
obchodné a finančné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
občianske právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
právo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
trestné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština