Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Ulice: Kuzmányho 1
Psč: 974 01
Město: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 48 446 1225
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: anna.kyselova@umb.sk; eva.zalmanova@umb.sk
Web: www.fpvmv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), budú podmienečne prijatí bez prijímacích skúšok, alebo SCIO celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší
Doporučujeme maturovat cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, dejepis
Poplatek za přihlášku 60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z vsportal.sk alebo papierová prihláška; 57,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk
Termín přihlášky do 31. marca 2022 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň štúdia); do 15. júna 2022 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia); FPVaMV prijíma elektronické prihlášky.
Den otevřených dveří 8. - 10. 11. 2021 - ONLINE, február 2022
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO, Nie
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 7. – 8. jún 2022 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 9. jún 2022(denné a externé štúdium 2. stupeň); 7. júl 2022 (pre všetky denné a externé študijné programy v 1.,2.,3. stupni) – 2. kolo

Další informace

UMB ponúka už 29 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 75 500 absolventov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
bezpečnostné štúdiá
Magisterské Prezenční
Kombinované
medzinárodné vzťahy
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
politológia
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované