Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Ulice: Kuzmányho 1
Psč: 974 01
Město: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 48 446 1225
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: anna.kyselova@umb.sk; eva.zalmanova@umb.sk
Web: www.fpvmv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

kompletné informácie: https://url.umb.sk/infoostudiufpvmv
Doporučujeme maturovat cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, dejepis
Poplatek za přihlášku 60,- € pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z portalvs.sk alebo papierová prihláška; 57,- € pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk
Termín přihlášky do 30. apríla 2024 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň štúdia); do 14. júna 2024 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia); FPVaMV prijíma elektronické prihlášky.
Den otevřených dveří 7. november 2023, február 2024
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov, SCIO- percentil 50 rovný alebo vyšší
Přípravné kurzy nie
Termín přijímacích zkoušek 18. – 19. jún 2024 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 20. jún 2024 (denné a externé štúdium 2. stupeň); 09. júl 2024 (pre všetky denné a externé študijné programy v 1.,2.stupeň) – 2. kolo, 10. júl 2024 (3. stupeň)
Zaměření na předměty dejepis, filozofia, sociológia, zemepis, ekonómia, právo, hospodársky zemepis sveta, aktuálne otázky vývoja zahraničnej a vnútornej politiky SR

Další informace

Fakulta patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, zahraničnej služby, štátnej správy a samosprávy, ako aj privátnej sféry. Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.
Sú všestranne vzdelaní a rozhľadení. Ich neodmysliteľným benefitom je aj znalosť cudzích jazykov, ako aj základov psychológie a sociológie. Majú všeobecný prehľad o kultúre, dejinách, umení a športe. Ich profilu osobnosti patrí aj perfektné ovládanie zásad protokolu a etikety v rovine teórie aj praxe.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
bezpečnostné štúdiá
humanitní
Magisterské Kombinované
Kombinované
Slovenština
medzinárodné vzťahy
humanitní
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Kombinované
Kombinované
Slovenština
politológia
humanitní
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Kombinované
Kombinované
Slovenština