Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název: Ekonomická fakulta
Ulice: Tajovského 10
Psč: 975 90
Město: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 48 446 2111
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: jana.durdinova@umb.sk; lucia.horvatova@umb.sk ; jana.matejkova@umb.sk;
Web: www.ef.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

kompletné informácie: http://brozury.umb.sk/books/darh/
Poplatek za přihlášku 40,- € – 1. stupeň denná a externá forma štúdia; 45,- € ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia; 50,- € – 3. stupeň denná a externá forma štúdia; V prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 10,- €.
Termín přihlášky do 31. marca 2022 (1. a 2. stupeň štúdia denná a externá forma); do 27. mája 2022 (3. stupeň štúdia denná a externá forma)
Den otevřených dveří 8. - 10. november 2021 - ONLINE, február 2022
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 6.–17.6.2022 (1. stupeň štúdia denné a externé štúdium); 10.-17.6.2022 (2. stupeň štúdia denné a externé štúdium); 29.-30.6.2022 (3. stupeň štúdia denné a externé štúdium)

Další informace

UMB ponúka už 29 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 75 500 absolventov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
cestovný ruch
Bakalářské Prezenční
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
Magisterské Prezenční
Kombinované
ekonomika a manažment podniku
Bakalářské Prezenční
Kombinované
ekonomika a riadenie cestovného ruchu
Magisterské Prezenční
ekonomika verejného sektora
Magisterské Prezenční
financie, bankovníctvo a investovanie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
manažment
Bakalářské Prezenční
Kombinované
marketingový manažment podniku
Magisterské Prezenční
podnikové manažérske systémy
Magisterské Prezenční
Kombinované
teritoriálne štúdia
Magisterské Prezenční
verejná ekonomika a manažment
Bakalářské Prezenční