Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Název Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ulice 17.listopadu 2172/15
PSČ 708 00
Město Ostrava
Kraj Moravskoslezský
Stát Česká republika
Telefon 597 321 111
E-mail univerzita@vsb.cz
Web www.vsb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001, DS, ECTS, CQS, IQNET, EFQM

Další informace

VŠB-TU Ostrava je veřejnou vysokou školou technicko-ekonomického zaměření, která nabízí vzdělání v řadě bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Studuje zde přes 20 000 studentů z ČR i ze zahraničí.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Computational and Applied Mathematics
 • Computer Science and Technology
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
Detail fakulty

Hornicko-geologická fakulta

17.listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Geological Engineering
 • Mining of Mineral Resources and Their Utilization
 • Procesing
 • Úpravnictví
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Sokolská třída 33, Ostrava, Česká republika,

 • Ekonomické teorie
 • Ekonomie
 • Hospodářská politika a správa
 • Podniková ekonomika a management
Detail fakulty

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Building Constructions
 • Geotechnika
 • Mining and Underground Engineering
 • Městské inženýrství a stavitelství
Detail fakulty

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, Česká republika,

 • Fire Protection and Safety
 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
 • Technická bezpečnost osob a majetku
Detail fakulty

Fakulta strojní

17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Dopravní a procesní zařízení
 • Mechanical Engineering Technology
 • Technologie provozu letecké techniky
 • Řízení strojů a procesů
Detail fakulty

Univerzitní studijní programy

17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikované vědy a technologie
 • Mechatronické systémy
 • Mechatronika
Detail fakulty

Fakulta materiálově-technologická

17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Materials Science and Engineering
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Metalurgické inženýrství
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Advanced Engineering Materials
Advanced Engineering Materials
Aplikovaná a komerční elektronika
Aplikovaná elektronika
Aplikovaná elektronika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika materiálů
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná mechanika
Aplikované vědy a technologie
Aplikované vědy a technologie
Applied and Commercial Electronics
Applied Economics
Applied Electronics
Applied Electronics
Applied Informatics and Control
Applied Informatics and Control
Applied Mechanics
Applied Mechanics
Applied Physics
Applied Sciences and Technologies
Architecture and Construction
Architektura a stavitelství
Architektura a stavitelství
Automatické řízení a inženýrská informatika
Automatické řízení a inženýrská informatika
Automation and Computing in Industrial Technologies
Automation of Technological Processes
Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu
Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
Automatizace a počítačová technika v průmyslu
Automatizace a počítačová technika v průmyslu
Automatizace technologických procesů
Automobilová elektronika
Automobilová elektronika
Automobilové elektronické systémy
Automobilové elektronické systémy
Automotive Electronic Systems
Automotive Electronic Systems
Automotive Electronics
Bauingenieurwesen
Berg und Untergrund Bauwesen
Bezpečnost práce a procesů
Bezpečnost práce a procesů
Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní plánování
Bezpečnostní plánování
Biomedical Engineering
Biomedical Engineering
Biomedical Technician
Biomedicínské inženýrství
Biomedicínský technik
Biomedicínský technik
Biomedické inženýrství
Biomechanické inženýrství
Biomechanické inženýrství
Building Constructions
Building Constructions
Building Environment
Building Materials and Diagnostics of Structures
Building Structures
Building Structures
Business Economics and Management
Business Economics and Management
Civil Engineering
Communication Technology
Communication Technology
Computational and Applied Mathematics
Computational and Applied Mathematics
Computational Mathematics
Computational Mathematics
Computational Sciences
Computational Sciences
Computer Science and Technology
Computer Science and Technology
Computer Science, Communication Technology and Applied Mathematics
Computer Systems for the Industry of the 21st Century
Computer Systems for the Industry of the 21st Century
Control and Information Systems
Control and Information Systems
Control of Machines and Processes
Control of Machines and Processes
Diagnostika a design materiálů
Diagnostika materiálů
Dopravní a manipulační technika
Dopravní a manipulační technika
Dopravní a procesní zařízení
Dopravní inženýrství
Dopravní inženýrství
Dopravní stavby
Dopravní stavby
Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Dopravní technika a technologie
Dopravní technika a technologie
Důlní měřictví
Důlní měřictví
Důlní měřictví a geodézie
Důlní měřictví a geodézie
Economic Policy and Administration
Economic Policy and Administration
Economic Theory
Economics
Economics
Economics and Management
Economics and Management in Industrial Systems
Economics and Management in Industry
Ekonomická žurnalistika
Ekonomické teorie
Ekonomické teorie
Ekonomie
Ekonomie
Ekonomika a management
Ekonomika a management
Ekonomika a management v průmyslu
Ekonomika a management v průmyslu
Ekonomika a právo v podnikání
Ekonomika a právo v podnikání
Ekonomika a právo v žurnalistice
Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Ekonomika cestovního ruchu
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Machines, Apparatus and Drives
Electrical Machines, Apparatus and Drives
Electrical Power Engineering
Electrical Power Engineering
Electronics
Electronics
Elektrické stroje, přístroje a pohony
Elektrické stroje, přístroje a pohony
Elektroenergetika
Elektroenergetika
Elektronika
Elektronika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Energetické stroje a zařízení
Energetické stroje a zařízení
Energetics
Energetics of 21st Century
Energetika
Energetika
Energetika 21. století
Energetika 21. století
Energy Engineering
Energy Engineering
Engineering
Environmentální biotechnologie
Environmentální biotechnologie
Environmentální inženýrství
Environmentální inženýrství
Environmentální management
European Busines Studies
European Business Studies
European Integration
European School for Brownfields Technical Redevolepment
Eurospráva
Eurospráva
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Finance
Finance
Finance (en)
Finances
Fire Protection and Industrial Safety
Fire Protection and Safety
Fire Protection and Safety
Fyzika
Fyzika
Geodesy and Cartography
Geodesy, Cartography and Geoinformatics
Geodézie a kartografie
Geodézie a kartografie
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatics
Geoinformatics
Geoinformatika
Geoinformatika
Geological Engineering
Geological Engineering
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství
Geotechnics
Geotechnics
Geotechnika
Geotechnika
Geovědní a montánní turismus
Geovědní a montánní turismus
Havarijní plánování a krizové řízení
Havarijní plánování a krizové řízení
Hornické a podzemní stavitelství
Hornické inženýrství
Hornictví
Hornictví
Hornictví a hornická geomechanika
Hornictví a hornická geomechanika
Hospodářská politika a správa
Hospodářská politika a správa
Hospodářská politika a správa
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Hydraulics and Pneumatics
Hydraulika a pneumatika
Hydraulika a pneumatika
Chemical and Environmental Engineering
Chemical Metallurgy
Chemical Metallurgy
Chemická metalurgie
Chemická metalurgie
Chemické a environmentální inženýrství
Chemické a environmentální inženýrství
Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu
Chemické inženýrství
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Chemie a technologie paliv
Industrial and Building Constructions
Informační a komunikační bezpečnost
Informační a komunikační bezpečnost
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Informační a systémový management
Informatics
Informatics
Informatika
Informatika
Informatika a výpočetní technika
Informatika a výpočetní technika
Informatika v ekonomice
Informatika v ekonomice
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika
Information and Communication Security
Information and Communication Security
Information and Communication Technology
Information and Communication Technology
Inženýrská ekologie
Inženýrská ekologie
Inženýrská geodézie
Inženýrská geodézie
Komerční inženýrství v oblasti surovin
Komunikační technologie
Komunikační technologie
Konstrukce staveb
Konstrukce staveb
Konstrukce strojů
Konstrukce strojů a zařízení
Konstrukční a procesní inženýrství
Konstrukční a procesní řízení
Krajinné vodní hospodářství
Kvantitativní metody v ekonomice
Kvantitativní podpora managementu
Management
Management
Management jakosti
Management kvality
Management of Industrial Systems
Management of Industrial Systems
Marketing a obchod
Marketing a obchod
Marketing a obchod-specializace Média a ekonomická žurnalistika
Marketing and Business
Marketing and Business
Materiálové inženýrství
Materiálové inženýrství
Materiálové vědy a inženýrství
Materiálové vědy a inženýrství
Materials Engineering
Materials Science and Engineering
Materials Science and Engineering
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Measurement and Control Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering Technology
Mechanical Engineering Technology
Mechatronické systémy
Mechatronické systémy
Mechatronické systémy
Mechatronics
Mechatronics Systems
Mechatronics Systems
Mechatronika
Mechatronika
Měřicí a řídicí technika
Městské inženýrství
Městské inženýrství a stavitelství
Městské stavitelství a inženýrství
Městské stavitelství a inženýrství
Metallurgical Engineering
Metallurgical Technology
Metallurgical Technology
Metallurgy
Metalurgická technologie
Metalurgická technologie
Metalurgické inženýrství
Metalurgické inženýrství
Metalurgie
Metalurgie
Mineral Raw Materials
Minerální biotechnologie
Minerální biotechnologie
Mining
Mining and Mining Geomechanics
Mining and Mining Geomechanics
Mining and Underground Engineering
Mining and Underground Engineering
Mining Engineering
Mining Engineering
Mining of Mineral Resources and Their Utilization
Mining of Mineral Resources and Their Utilization
Mobile Technology
Mobile Technology
Mobilní technologie
Mobilní technologie
Modern Metallurgical Technologies
Moderní metalurgické technologie
Moderní metalurgické technologie
Municipal Engineering and Construction
Nanotechnologie
Nanotechnologie
Nanotechnology
Nanotechnology
Národní hospodářství
Národní hospodářství
National Economy
National Economy
Nerostné suroviny
Nerostné suroviny
Neželezné kovy a speciální slitiny
Ochrana životního prostředí v průmyslu
Ochrana životního prostředí v průmyslu
Operation of Energy Equipment
Operation of Energy Equipment
Physics
Počítačové systémy pro průmysl 21. století
Počítačové systémy pro průmysl 21. století
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Požární ochrana a bezpečnost
Požární ochrana a bezpečnost
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Procesing
Procesing
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
Process Engineering
Process Engineering
Processing
Progresivní technické materiály
Progresivní technické materiály
Projektování elektrických systémů a technologií
Projektování elektrických systémů a technologií
Projektování elektrických zařízení
Projektování elektrických zařízení
Prostředí staveb
Prostředí staveb
Provádění staveb
Provádění staveb
Provoz energetických zařízení
Provoz energetických zařízení
Průmyslové a pozemní stavitelství
Průmyslové a pozemní stavitelství
Průmyslové inženýrství
Průmyslové inženýrství
Průmyslový design
Příprava a realizace staveb
Příprava a realizace staveb
Quality Management
Recyklace materiálů
Recyklace materiálů
Regionální rozvoj
Robotics
Robotics
Robotika
Robotika
Řídicí a informační systémy
Řídicí a informační systémy
Řízení průmyslových systémů
Řízení průmyslových systémů
Řízení strojů a procesů
Řízení strojů a procesů
Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
Slévárenské technologie
Sportovní management
Správa majetku a provoz budov
Stavba výrobních strojů a zařízení
Stavba výrobních strojů a zařízení
Stavební hmoty a diagnostika staveb
Stavební hmoty a diagnostika staveb
Stavební inženýrství
Stavební inženýrství
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie
Strojírenství
Strojírenství
Strojní inženýrství
Strojní inženýrství
System Engineering and Informatics
System Engineering and Informatics
Systémové inženýrství a informatika
Systémové inženýrství a informatika
Systémové inženýrství v oblasti surovin
Systémové inženýrství v průmyslu
Systémové inženýrství v průmyslu
Technical Cybernetics
Technical Cybernetics
Technická bezpečnost osob a majetku
Technická bezpečnost osob a majetku
Technická diagnostika, opravy a udržování
Technická diagnostika, opravy a udržování
Technická kybernetika
Technická kybernetika
Technická zařízení budov
Technické materiály
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Technologie a hospodaření s vodou
Technologie a hospodaření s vodou
Technologie letecké dopravy
Technologie letecké dopravy
Technologie procesů v energetice
Technologie provozu letecké techniky
Technologie provozu letecké techniky
Technologie tváření a úpravy materiálu
Technologie údržby letecké techniky
Technologie údržby letecké techniky
Technologie výroby kovů
Technology of Processes in Energetics
Telecommunication Technology
Telecommunication Technology
Telekomunikační technika
Telekomunikační technika
Teorie konstrukcí
Teorie konstrukcí
Teory of Construction
Tepelná technika a keramické materiály
Tepelná technika a keramické materiály
Tepelná technika a paliva v průmyslu
Tepelná technika a paliva v průmyslu
Tepelná technika a průmyslová keramika
Tepelná technika a životní prostředí
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Theorie der Konstruktionen
Theory of Constructions
Thermal Engineering and Ceramic Materials
Thermal Engineering and Fuels in Industry
Thermal Engineering and Fuels in Industry
Traffic Engineering
Transport and Material Handling
Transport Constructions
Transport Machinery and Material Handling
Trhací práce v hornickém inženýrství
Trhací práce v hornickém inženýrství
Účetnictví a daně
Účetnictví a daně
Umělecké slévárenství
Umělecké slévárenství
Úprava surovin a recyklace
Úprava surovin a recyklace
Úpravnictví
Úpravnictví
Veřejná ekonomika a správa
Veřejná ekonomika a správa
Voda - strategická surovina
Výpočetní a aplikovaná matematika
Výpočetní a aplikovaná matematika
Výpočetní matematika
Výpočetní matematika
Výpočetní vědy
Výpočetní vědy
Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Zpracování a zneškodňování odpadů
Zpracování a zneškodňování odpadů

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Brněnské výstaviště,
pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Praha 2021

XIV. ročník,
PVA Expo Praha,
hala 4
19.01 - 21.01.2021

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra,
pavilon F
11.11 - 12.11.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace