Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Název: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Město: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: +420 597 326 001
E-mail: prijimacky.fei@vsb.cz
Web: https://www.studujvostrave.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 500,- Kč
Termín přihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Den otevřených dveří 26. 1. a 27. 1. 2024
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Podmínky přijímacího řízení: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti-ke-studiu/
Přípravné kurzy matematika, deskriptivní geomertrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Vzor přijímacích zkoušek https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

Další informace

V roce 2014 jsme pro tebe a tvých pár tisíc spolužáků otevřeli fungl novou budovu se spoustou laboratoří a počítačových učeben, které se high-tech pouze netváří, ale které takové opravdu jsou. V roce 2020 jsme přidali další nově postavenou budovu, která je dost speciální. Jedná se o laboratoř, kde můžeš studovat nejnovější trendy v oblasti průmyslové automatizace, automotive či biomedicínských technologií.

Výběr studijního zaměření patří, vedle volby univerzity a fakulty, ke klíčovým rozhodnutím a odpovědím na otázky Co, Kde a Jak. Na naší fakultě si můžeš v rámci bakalářského studia vybrat ze 13 studijních programů. Kromě bakalářského studia, které končí titulem Bc., nabízíme také studium v magisterských (Ing.) a doktorských (Ph.D.) studijních programech.Odkaz na: www.studujvostrave.cz

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná elektronika
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Aplikovaná fyzika
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Čeština
Applied Electronics
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Applied Physics
Doktorské Prezenční Angličtina
Automobilové elektronické systémy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Automotive Electronic Systems
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Bioinformatics and Computational Biology
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Bioinformatika a výpočetní biologie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biomedical Assistive Technology
Bakalářské Prezenční Angličtina
Biomedical Engineering
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Biomedical Technology
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Biomedicínská technika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biomedicínské inženýrství
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biomedické asistivní technologie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Computational and Applied Mathematics
Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Angličtina
Computational and Applied Mathematics - specialization Applied Mathematics
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Computational and Applied Mathematics - specialization Computational Methods and HPC
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Computational Science
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Computer Science
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Angličtina
Computer Systems for the Industry of the 21st Century
Bakalářské Prezenční Angličtina