Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Název: Fakulta bezpečnostního inženýrství
Ulice: Lumírova 630/13
Psč: 700 30
Město: Ostrava - Výškovice
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: +420 597 321 111
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz
Web: www.fbi.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 500,- Kč
Termín přihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Den otevřených dveří 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Podmínky přijímacího řízení: https://www.fbi.vsb.cz/cs/Studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti/
Přípravné kurzy matematika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín přijímacích zkoušek Všechny nabízené bakalářské a magisterské studijní programy jsou bez přijímací zkoušky.

Další informace

STUDUJ NA FBI A STAŇ SE ŽÁDANÝM ODBORNÍKEM NA TRHU PRÁCE.
Fakulta bezpečnostního inženýrství je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště.
Zaměření fakulty: aktuální bezpečnostní hrozby
Poskytujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium zaměřené na problematiku bezpečnostních hrozeb souvisejících s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrof, životního prostředí i úmyslnými trestnými činy.
Komplexní znalosti v oblasti bezpečnosti budeš rozvíjet v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště, na studijních pobytech a stážích v zahraničí.
Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Bezpečnost práce a procesů
Bakalářské Prezenční Čeština
Bezpečnostní inženýrství
Navazující magisterské
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní plánování
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Fire Protection and Industrial Safety
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
HSE Professional (Health, Safety and Environmental Professional)
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Ochrana obyvatelstva a krizový management
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost - specializace Požární ochrana a bezpečnost
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost - specializace Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Technická bezpečnost osob a majetku
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština