Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hornicko-geologická fakulta Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Název: Hornicko-geologická fakulta
Ulice: 17.listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Město: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: +420 597 325 456
E-mail: studijni.hgf@vsb.cz
Web: www.hgf.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 500,- Kč
Pravděpodobnost přijetí 100%
Termín přihlášky Aktuální termíny pro podání přihlášek naleznete zde: https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Den otevřených dveří 24. - 25. 1. 2025
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Pravidla pro přijímací řízení: https://www.hgf.vsb.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/
Přípravné kurzy matematika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín přijímacích zkoušek Pro akademický rok 2024/2025 nejsou přijímací zkoušky.

Další informace

Jedinečnost Hornicko-geologické fakulty spočívá v úzkém spojení technických a přírodních věd. Chceme studentům ukázat, že naše jedinečnost není jen v historii, ale také v tom, že se díváme hlavně do budoucnosti a rozhodně máme co nabídnout.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná geologie
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Applied Geology
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Angličtina
Brownfields Technical Redevelopment
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Důlní měřictví
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Důlní měřictví a geodézie
přírodovědný technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika surovin
přírodovědný technický ekonomický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Geoinformatics
přírodovědný technický

Doktorské
Prezenční Angličtina
Geoinformatika
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Čeština
Geovědní a montánní turismus
přírodovědný technický ekonomický umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Hornictví a hornická geomechanika
přírodovědný technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Inženýrská geodézie
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Mining and Mining Geomechanics
přírodovědný technický
Doktorské Prezenční Angličtina
Mining of Mineral Resources
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Nerostné suroviny - specializace Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Nerostné suroviny - specializace Environmentální inženýrství
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ochrana životního prostředí v průmyslu
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Odpadové hospodářství a úprava surovin
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Petroleum Engineering
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Petroleum Engineering
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Angličtina
Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
přírodovědný technický
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština