Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta materiálově-technologická Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

přírodovědný technický ekonomický umělecký
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Název: Fakulta materiálově-technologická
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Město: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: +420 596 995 374
E-mail: studijni.fmt@vsb.cz
Web: www.fmt.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 500,- Kč
Termín přihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Den otevřených dveří 26. a 27. ledna 2024
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Pravidla pro přijímací řízení: https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Přípravné kurzy matematika, deskriptivní geomatrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín přijímacích zkoušek bez přijímací zkoušky

Další informace

Jsme moderní vzdělávací institucí spojující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech se zaměřením na: technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů; materiálové inženýrství; nanotechnologie; biomateriály a biomechaniku; chemické a environmentální technologie; management kvality; automatizaci v průmyslu; ekonomiku a management v průmyslu; tepelnou energetiku.
170 let tradice, jedinečnost v České republice, perspektivní studijní programy integrující technologie a inženýrství spolu s ekonomickými a ekologickými aspekty, možnost studia v zahraničí, špičkové vybavení, spolupráce s průmyslovou praxí – to vše je Fakulta materiálově-technologická.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Advanced Engineering Materials
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Chemical and Environmental Engineering
Doktorské Prezenční Angličtina
Chemical Metallurgy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Chemická metalurgie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemické a environmentální inženýrství
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Chemické inženýrství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Environmentální inženýrství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Environmentální technologie
Bakalářské Prezenční Čeština
Inovace a design zdravotnických prostředků
Bakalářské Prezenční Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Ekonomika a management v průmyslu
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Inteligentní řídící systémy v průmyslu
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Management kvality
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Management of Industrial Systems
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Materiálové inženýrství
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Materiálové inženýrství - specializace Progresivní technické materiály
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Materiálové vědy a inženýrství
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Materials Science and Engineering
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Materiály a technologie pro energetiku
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština