Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Trnavská univerzita

humanitní přírodovědný umělecký
Název Trnavská univerzita
Ulice Hornopotočná 23
PSČ 918 43
Město Trnava
Kraj Trnavský
Stát Slovensko
Telefon +4210335939111
E-mail pr@truni.sk
Web www.truni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy výskumná univerzita, Národná cena za kvalitu, ECTS - European Credit Transfer System

Další informace

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta

Priemyselná 4, Trnava, Slovensko,

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia
 • Komparatívna literatúra
 • Pedagogika
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko,

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika
 • Etika a morálna filozofia
Detail fakulty

Teologická fakulta

Kostolná 1, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • Kresťanská filozofia
 • Náuka o rodine
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu
Detail fakulty

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie 1, Trnava, Slovensko,

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Právnická fakulta

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko,

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Animácia výtvarného umenia
Bakalářské Prezenční Slovenština
cognitive studies
Magisterské
Dejiny a teória umenia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
dejiny filozofie
Doktorské
Etika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Etika a morálna filozofia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
História
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
História v kombinácii
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Katolícka teológia
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klasická archeológia
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klasické jazyky
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Klasické jazyky v kombinácii
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
kognitívne štúdiá
Magisterské
Komparatívna literatúra
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Kresťanská filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Náuka o rodine
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.