Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právnická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Název: Právnická fakulta
Ulice: Hornopotočná 23
Psč: 918 43
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5939 617
E-mail: prf@truni.sk
Web: www.iuridica.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 244
Počet zájemců 327
Poplatek za přihlášku 60 EUR
Pravděpodobnost přijetí 75 %
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří január 2021
Odkaz na přihlášku http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov
Přípravné kurzy áno
Termín přijímacích zkoušek jún-júl 2021

Další informace

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva.
Študenti môžu absolvovať odbornú právnu prax na ministerstvách, úradoch či v parlamente, ale aj v súkromnej sfére v spolupracujúcich subjektoch.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Občianske právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pracovné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Právo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória a dejiny štátu a práva
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Trestné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ústavné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština