Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právnická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Název: Právnická fakulta
Ulice: Hornopotočná 23
Psč: 918 43
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5939 617
E-mail: prf@truni.sk
Web: www.iuridica.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 244
Počet zájemců 327
Poplatek za přihlášku 60 EUR
Pravděpodobnost přijetí 75 %
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří január 2021
Odkaz na přihlášku http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno
Forma přijímacích zkoušek vlastná forma testov
Přípravné kurzy áno
Termín přijímacích zkoušek jún-júl 2021

Další informace

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Občianske právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Pracovné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Právo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Teória a dejiny štátu a práva
Doktorské Prezenční
Kombinované
Trestné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Ústavné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované