Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Název: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Ulice: Univerzitné námestie 1
Psč: 918 43
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33/5939401
E-mail: dusana.horvathova@truni.sk
Web: www.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 40 EUR
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 27. január 2021
Odkaz na přihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky http://fzsp.truni.sk/prijimacie-konanie
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacích skúšok - výsledky strednej školy
Termín přijímacích zkoušek jún-júl 2021

Další informace

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Ošetrovateľstvo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Sociálna práca
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Verejné zdravotníctvo
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované