Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Název: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Ulice: Univerzitné námestie 1
Psč: 918 43
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33/5939401
E-mail: dusana.horvathova@truni.sk
Web: www.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 40 EUR
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 27. január 2021
Odkaz na přihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky http://fzsp.truni.sk/prijimacie-konanie
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacích skúšok - výsledky strednej školy
Termín přijímacích zkoušek jún-júl 2021

Další informace

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.
Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti, alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, v oblasti životného, pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách. Sú pripravení na výkon priamej práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ošetrovateľstvo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Sociálna práca
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Verejné zdravotníctvo
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština