Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozofická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Hornopotočná 23
Psč: 918 43
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5939 387
E-mail: ff@truni.sk
Web: www.ff.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Je len málo miest, kde sa snúbi história mesta s tradíciou univerzitného vzdelávania tak výrazne ako v Trnave. Okrem skutočnosti, že Trnava sa môže pýšiť titulom najstaršieho slobodného kráľovského mesta na území Slovenska (r. 1238) s množstvom vzácnych k
Poplatek za přihlášku 35 EUR
Termín přihlášky 28.2.2021
Den otevřených dveří január 2021
Odkaz na přihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky psychológia, ostatné študijné programy bez prijímacích skúsok
Termín přijímacích zkoušek jún-júl 2021

Další informace

Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. Je modernou fakultou s kvalitnými a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
cognitive studies
Magisterské
Dejiny a teória umenia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
dejiny filozofie
Doktorské
Etika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Etika a morálna filozofia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
História
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
História v kombinácii
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klasická archeológia
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klasické jazyky
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Klasické jazyky v kombinácii
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
kognitívne štúdiá
Magisterské
Philosophy
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Politológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Psychológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Slovenské dejiny
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
sociálna psychológia
Doktorské
Sociológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Systematická filozofia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština