Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Priemyselná 4
Psč: 918 43
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5939 525
E-mail: lubica.cepkova@truni.sk
Web: pdf.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 1109
Počet zájemců 1357
Poplatek za přihlášku 35 EUR
Pravděpodobnost přijetí 81%
Termín přihlášky 28.2.2021
Den otevřených dveří január 2021
Odkaz na přihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/home.mais

Přijímací zkoušky

Další informace

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Animácia výtvarného umenia
Bakalářské Prezenční
Komparatívna literatúra
Doktorské Prezenční
Kombinované
Pedagogika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Pedagogika výtvarného umenia
Magisterské Prezenční
Predškolská a elementárna pedagogika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Predškolská pedagogika
Magisterské Prezenční
Kombinované
School pedagogy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenský jazyk a literatúra
Doktorské Prezenční
Kombinované
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Školská pedagogika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Teória biologického vzdelávania
Doktorské Prezenční
Kombinované
Teória chemického vzdelávania
Doktorské Prezenční
Teória jazykového a literárneho vzdelávania
Doktorské Prezenční
Kombinované
Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Učiteľstvo biológie v kombinácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Učiteľstvo histórie v kombinácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Učiteľstvo chémie v kombinácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční