Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

GAUDEAMUS - akadémia
V Bratislavě
OD ROKU 2019

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU

HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS - akadémia V bratislavě

První ročník veletrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava proběhl od 24. do 26. září 2019 v hale D na výstavišti Incheba Expo Bratislava. Veletrh Gaudeamus - Akadémia přímo navázal na 22 let tradice pořádání studentských veletrhů Akadémia & Vapac v Bratislavě. Uspořádání veletrhu Gaudeamus v Bratislavě umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit zejména studenty z Bratislavy a západního Slovenska. Přesun veletrhu z prostor NTC Arény do areálu Incheba Expo poskytl vystavovatelům i návštěvníkům komfort moderní veletržní infrastruktury a bezproblémové dopravní dostupnosti veletržního areálu. Návštěvost veletrhu byla v roce 2019  9 356 středoškolských studentů, výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se zúčastnilo  355 vystavovatelů ze Slovenska, Česka i zahraničí. 

Pro rok 2020 byl připraven 24. Gaudeamus – Akadémia v Bratislavě. Přípravu podzimního veletrhu následně přerušila neustále se zpřísňující protiepidemická opatření. Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus. Roadshow ve svém kalendáři měla 4 krajská města na Slovensku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow bylo znemožněno dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020. S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo v listopadu a prosinci 2020. Během přednáškových dní bylo odvysíláno 78 přednášek, které shlédlo celkem 26 657 diváků.

V roce 2021 nebylo z důvodu protiepidemických opatření možné veletrh Gaudeamus - Akadémia v tradiční podobě uspořádat. Jako alternativa byly v kinosále Inceba Expo Arény uspořádány Gaudeamus přednáškové a konzultační dny. Během této akce měli studenti možnost shlédnout 69 přednášek a navštívit kontaktní místa padesáti vzdělávacích institucí. Během čtyř dní akci navštívilo 7 024 studentů.

V roce 2022 se veletrh Gaudeamus - Akadémia vrátil do Bratislavy opět v tradičním plnohodnotném veletržním formátu. Veletrh návštěvníkům nabídl 406 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si mohli vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Kromě tuzemských univerzit na veletrhu byly zastoupeny také vzdělávací instituce z 18 dalších zemí. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 11 188 návštěvníků, včetně 259 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. U celkové návštěvnosti se jedná o 19 % nárůst ve srovnání s rokem 2019. Současně jde o nejvyšší návštěvnost za celou historii studentských veletrhů v Bratislavě.

Gaudeamus - Akadémia Bratislava v roce 2023 potvrdil svoji pozici největšího veletrhu pomaturitního vzdělávání na Slovensku. Návštěvníci mohli vybírat z nabídky 408 vzdělávacích institucí ze Slovenska a dalších sedmnácti zemí. Veletrh již podruhé v řadě zaznamenal rekordní návštěvnost 11 843 studentů a 280 pedagogů.

Vývoj veletrhu v bratislavě od roku 2019

Ročník       Vystavovatelé         Návštěvnost
2019 350 9 356
2021* 50* 7 024*
2022 406 11 188
2023 408 11 843

 

* Přednáškové a konzultační dny

Informace z minulých ročníků veletrhu v Bratislavě

Vystavovatelé

Přednášky

Závěrečné zprávy

Soutěž o nejlepší expozici

Fotografie ke stažení

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRZÍCH