Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

GAUDEAMUS V NITŘE
OD ROKU 2013

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU

HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS V NITŘE

První ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 15. do 17. října 2013 v pavilonu F na výstavišti Agrokomplex Nitra. Uspořádání veletrhu v Nitře umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit studenty ze všech slovenských krajů. První ročník veletrhu navštívilo 4 122 návštěvníků, z toho 190 výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se účastnilo 180 vystavujících subjektů z pěti zemí světa. Studentům se nabízelo přes 2 500 studijních oborů. 

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 16. do 17. října 2014 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veletrhu navštívilo 8 300 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 153 vystavujících subjektů z šesti zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 215 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh Gaudeamus probíhal souběžně s veletrhem Autosalón Autoshow Nitra. 

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 14. do 15. října 2015 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Třetí ročník veletrhu navštívilo 4 883 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů ze sedmi zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 108 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh návštěvníkům nabídl nové doprovodné programy: Testovací centrum a Centrum kariérového poradenství. 

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 4. do 5. října 2016 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Návštěvnost veletrhu se zvýšila na 5 394 studentů a 112 pedagogů. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů z osmi zemí světa. Na IV. ročníku veletrhu byl poprvé představen doprovodný program Věda pro život. 

Pátý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia poprvé proběhl v zářijovém termínu od 27. do 28. září 2017 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrh navštívilo rekordních 6 046 studentů a 104 pedagogů. Veletrhu se účastnilo také rekordních 260 vystavujících subjektů z jedenácti zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 535 m2

Šestý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia v termínu od 26. do 27. září 2018 poprvé v novém pavilonu M4 na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrhu se účastnilo rekordních 280 vystavujících subjektů. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 673 m2 s rekordním nárůstem výstavní plochy o 138 m2 ve srovnání s předchozím ročníkem. Součástí veletrhu poprvé bylo Pedagogické centrum.

Sedmý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia se konal v novém termínu od 5. do 6. listopadu 2019 v pavilonu M5 na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrh proběhl současně s výstavami Mladý Tvorca a Gastra & Kulinária. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 810 m2 s rekordním nárůstem výstavní plochy o 137 m2 ve srovnání s předchozím ročníkem.

Pro rok 2020 byl připraven 8. ročník Gaudeamus Nitra na výstavišti Agrokomplex. Přípravu podzimního veletrhu následně přerušila neustále se zpřísňující protiepidemická opatření. Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus. Roadshow ve svém kalendáři měla 4 krajská města na Slovensku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow bylo znemožněno dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020. S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo v listopadu a prosinci 2020. Během přednáškových dní bylo odvysíláno 78 přednášek, které shlédlo celkem 26 657 diváků.

V roce 2021 nebylo z důvodu protiepidemických opatření možné veletrh Gaudeamus Nitra v tradiční podobě uspořádat. Jako alternativa byly v pavilonu K na výstavišti Agrokomplex uspořádány Gaudeamus přednáškové a konzultační dny. Během této akce měli studenti možnost shlédnout 52 přednášek a navštívit kontaktní místa třiceti šesti vzdělávacích institucí. Během tří dní akci navštívilo 2 098 studentů.

Pro rok 2022 proběhl Gaudeamus v Nitře opět v osvědčeném formátu přednáškových a konzultačních dní. Cílem bylo umožnit vystavovatelům efektivně oslovit studenty z regionu středního Slovenska při současné úspoře nákladů. Studentům byly na akci k dispozici přednášky a kontaktní místa vystavovatelů. Celková návštěvnost Gaudeamus přednáškových a konzultačních dnů Nitra 2022 byla 4 293 studentů a pedagogů. Návštěvnost byla o 1 595 osob vyšší ve srovnání s rokem 2021. 

Ve svém jubilejním X. ročníku se Gaudeamus Nitra vrátil ke svému tradičnímu formátu. Vystavovatelé se návštěvníkům představili v plnohodnotných expozicích. Součástí veletrhu také opět byly všechny tradiční doprovodné programy: přednášky, poradenský servis s testovacím centrem, Věda pro život, poradenství pro studium v zahraničí i pedagogické centrum. "Obnovenou premiéru" veletrhu přišlo shlédnout 4 569 studentů a 108 pedagogů.

Vývoj veletrhu v Nitře v letech 2013 - 2023

Ročník Vystavovatelé Návštěvnost
2013 180 4 122
2014 153 8 300
2015 235 4 883
2016 235 5 394
2017 260 6 046
2018 280 5 895
2019 287 5 910
2021* 36* 2 098*
2022* 23* 4 293*
2023 307 4 569

 

 

 

* Přednáškové a konzultační dny

Informace z minulých ročníků veletrhu v nitře

Vystavovatelé

Přednášky

Závěrečné zprávy

Fotografie ke stažení

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHZÍCH