Technická univerzita vo Zvolene

Název Technická univerzita vo Zvolene
Ulice T.G.Masaryka 24
PSČ 960 53
Město Zvolen
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 907 725 540
E-mail rpp@tuzvo.sk
Web www.tuzvo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

TU vo Zvolene sa hrdo hlási k prvému technickému vysokoškolskému vzdelávaniu vo svete, ktorého počiatky sú spojené so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici roku 1762. Tradícia pokračovala cez vysokoškolské lesnícke štúdium od roku 1939 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, 1946 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach so zavedením samostatného inžinierskeho drevárskeho štúdia, až po založenie Vysokej školy lesníckej a drevárskej v roku 1952 vo Zvolene.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta ekológie a environmentalistiky

, Zvolen, Slovensko,

Detail fakulty

Drevárska fakulta

, Zvolen, Slovensko,

Detail fakulty

Lesnícka fakulta

, Zvolen, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

, Zvolen, Slovensko,

Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Dizajn nábytku
Dizajn nábytku a bývania
Dopravná a manipulačná technika
Drevárske inžinierstvo
Drevárske technológie
Drevené stavby
Ekológia a ochrana biodiverzity
Ekológia a využívanie krajiny
Ekológia lesa
Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov
Ekotechnika
Environmentálne inžinierstvo
Environmentálny manažment
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Hospodárska úprava lesov
Konštrukcia drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku
Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Lesnícka fytológia
Lesnícke meliorácie
Lesníctvo
Manažment a financovanie lesných podnikov
Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
Materiálové inžinierstvo v drevárstve
Nábytok a výrobky z dreva
Pestovanie a ochrana lesa
Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle
Prevádzka strojov a zariadení
Priemyselné inžinierstvo
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Štruktúra a vlastnosti dreva
Technická bezpečnost osob a majetku
Technika a technológie lesníckej výroby
Technika pre spracovanie dreva
Technológia spracovania dreva
Technológie spracovania biomasy
Výroba nábytku
Výrobná technika

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra,
pavilon F
11.11 - 12.11.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace