Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Technická univerzita vo Zvolene

Název Technická univerzita vo Zvolene
Ulice T.G.Masaryka 24
PSČ 960 01
Město Zvolen
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 907 725 540
E-mail rpp@tuzvo.sk
Web www.tuzvo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, Slovensko,

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Ekológia – zručnosti a adaptácie
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Detail fakulty

Drevárska fakulta

T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevené stavby
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technológií
Detail fakulty

Lesnícka fakulta

Ul. T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Arboristika a komunálne lesníctvo
 • Ekológia lesa
Detail fakulty

Fakulta techniky

Študentská 26, Zvolen, Slovensko,

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
 • Výrobná technika
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Adaptívne lesníctvo
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Arboristika a komunálne lesníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dizajn nábytku a interiéru
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Drevárske inžinierstvo
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Drevárstvo s podporou informačných technológií
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Drevené stavby
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekológia – zručnosti a adaptácie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekológia a ochrana biodiverzity
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Ekológia lesa
Magisterské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekotechnika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Environmentálne inžinierstvo
Magisterské Prezenční Slovenština
Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Magisterské Prezenční Slovenština
Integrované manažérstvo priemyselných procesov
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierstvo životného prostredia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Lesnícke technológie
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lesníctvo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2023

XXVI. ročník,
Incheba Expo Bratislava
10.10 - 12.10.2023

stánek č. 3

Gaudeamus Nitra 2023

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 15.11.2023

stánek č. 18