Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Technická univerzita vo Zvolene

Název Technická univerzita vo Zvolene
Ulice T.G.Masaryka 24
PSČ 960 01
Město Zvolen
Kraj Banskobystrický
Stát Slovensko
Telefon +421 907 725 540
E-mail rpp@tuzvo.sk
Web www.tuzvo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, Slovensko,

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Ekológia – zručnosti a adaptácie
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Detail fakulty

Drevárska fakulta

T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevené stavby
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technológií
Detail fakulty

Lesnícka fakulta

Ul. T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Arboristika a komunálne lesníctvo
 • Ekológia lesa
Detail fakulty

Fakulta techniky

Študentská 26, Zvolen, Slovensko,

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
 • Výrobná technika
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Adaptívne lesníctvo
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Arboristika a komunálne lesníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dizajn nábytku a interiéru
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Drevárske inžinierstvo
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Drevárstvo s podporou informačných technológií
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Drevené stavby
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekológia – zručnosti a adaptácie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekológia a ochrana biodiverzity
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Ekológia lesa
Magisterské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekotechnika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Environmentálne inžinierstvo
Magisterské Prezenční Slovenština
Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Magisterské Prezenční Slovenština
Integrované manažérstvo priemyselných procesov
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierstvo životného prostredia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Lesnícke technológie
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lesníctvo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština