Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita: Technická univerzita vo Zvolene
Název: Fakulta ekológie a environmentalistiky
Ulice: Ul. T. G. Masaryka 24
Psč: 960 01
Město: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 45 5206 492
E-mail:
Web: www.tuzvo.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Další informace

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Ekológia – zručnosti a adaptácie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekológia a ochrana biodiverzity
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Environmentálne inžinierstvo
Magisterské Prezenční Slovenština
Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierstvo životného prostredia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Ochrana a využívanie krajiny
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
seznam