Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita: Technická univerzita vo Zvolene
Název: Drevárska fakulta
Ulice: T. G. Masaryka 2117/24
Psč: 960 01
Město: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon:
E-mail:
Web: www.tuzvo.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Další informace

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Dizajn nábytku a interiéru
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Drevárske inžinierstvo
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Drevárstvo s podporou informačných technológií
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Drevené stavby
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Production and Utilisation of Wood Products
Magisterské Prezenční Angličtina
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Tvorba a konštrukcia nábytku
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština