Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta techniky Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita: Technická univerzita vo Zvolene
Název: Fakulta techniky
Ulice: Študentská 26
Psč: 960 01
Město: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 45 520 6111
E-mail:
Web: www.tuzvo.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Další informace

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Ekotechnika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Integrované manažérstvo priemyselných procesov
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Výrobná technika
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Výrobná technika a manažment výrobných procesov
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština