Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Název Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ulice Tr. A. Hlinku 1
PSČ 949 74
Město Nitra
Kraj Nitriansky
Stát Slovensko
Telefon +421 37 6408 036
E-mail j.keckesova@ukf.sk
Web www.ukf.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

UKF v Nitre je vrcholovou výchovnovzdelávacou a vedeckou ustanovizňou univerzitného typu. Strategickým zámerom univerzity a jej 5 fakúlt je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v rámci európskeho priestoru v súlade s profilom univerzity vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 1, Nitra, Slovensko,

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Psychológia
 • Sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo
Detail fakulty

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Dražovská 4, Nitra, Slovensko,

 • Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
 • Regionálny cestovný ruch
 • Stredoeurópske areálové štúdia
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied

Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovensko,

 • Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
 • Fyzika materiálov
 • Geografia (učiteľstvo v kombinácii)
 • Odborné ekonomické predmety (učiteľstvo v kombinácii)
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Štefánikova 67, Nitra, Slovensko,

 • Náboženská výchova (učiteľstvo v kombinácii)
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Religiózne štúdiá
 • Slovenský jazyk a literatúra
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Dražovská 4, Nitra, Slovensko,

 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Psychológia (učiteľstvo v kombinácii)
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Andragogika
Anglický jazyk a kultúra
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Anglistika
Aplikovaná etika - etika profesijných činností
Aplikovaná sociálna práca
Archeológia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Blízkovýchodné štúdiá
Editorstvo a vydavateľská prax
Estetická výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Estetika
Etická výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Etika
Etnológia
Euroázijské štúdiá
Filozofia
Francúzsky jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
História
História (učiteľstvo v kombinácii)
Hudobná a tanečná folkloristika
Hudobné umenie (učiteľstvo v kombinácii)
Hungarológia
Kulturológia
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
Marketingová komunikácia a reklama
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
Muzeológia
Náboženská výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Nemčina v hospodárskej praxi
Nemecký jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Ošetrovateľstvo
Pedagogika (učiteľstvo v kombinácii)
Pedagogika a vychovávateľstvo
Politológia
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Psychológia
Psychológia (učiteľstvo v kombinácii)
Regionálny cestovný ruch
Religiózne štúdiá
Riadenie kultúry a turizmu
Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
Ruský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Sociálna práca
Sociálne služby a poradenstvo
Stredoeurópske areálové štúdia
Španielsky jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Šport a rekreácia
Taliansky jazyk a kultúra
Taliansky jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Techniky (učiteľstvo v kombinácii)
Telesná výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Učiteľstvo praktickej prípravy
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
Ugrofínske štúdiá
Urgentná zdravotná starostlivosť
Východoslovanské jazyky a kultúry
Výchova k občianstvu (učiteľstvo v kombinácii)
Výtvarné umenie (učiteľstvo v kombinácii)
Žurnalistika

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra,
pavilon F
11.11 - 12.11.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace