Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

humanitní přírodovědný technický umělecký
Název Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ulice Tr. A. Hlinku 1
PSČ 949 74
Město Nitra
Kraj Nitriansky
Stát Slovensko
Telefon +421 37 6408 036
E-mail jkeckesova@ukf.sk
Web www.ukf.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy

Další informace

UKF v Nitre je vrcholovou výchovnovzdelávacou a vedeckou ustanovizňou univerzitného typu. Strategickým zámerom univerzity a jej 5 fakúlt je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v rámci európskeho priestoru v súlade s profilom univerzity vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 1, Nitra, Slovensko,

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Dražovská 4, Nitra, Slovensko,

 • Hungarológia
 • Manažment cestovného ruchu
 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied

Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovensko,

 • Aplikovaná informatika
 • Biológia
 • Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
 • Chémia (učiteľstvo v kombinácii)
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Štefánikova 67, Nitra, Slovensko,

 • Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika
 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Dražovská 4, Nitra, Slovensko,

 • Andragogika
 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Andragogika
Bakalářské
Navazující magisterské
Anglický jazyk a kultúra
Bakalářské
Navazující magisterské
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Anglický jazyk v odbornej komunikácii
Anglistika
Bakalářské
Navazující magisterské
aplikovaná ekológia a environmentalistika
Prezenční Slovenština
Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
Aplikovaná etika - etika profesijných činností
Bakalářské
Navazující magisterské
Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
Aplikovaná informatika
Bakalářské
Navazující magisterské
Aplikovaná sociálna práca
Navazující magisterské
Archeológia
Bakalářské
Navazující magisterské
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bakalářské
Navazující magisterské
Biológia
Bakalářské
Navazující magisterské
Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Blízkovýchodné štúdiá
Bakalářské
Navazující magisterské
Chémia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Chémia životného prostredia
Bakalářské
Navazující magisterské
Digitálna marketingová komunikácia

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2022

XXV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

IX. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022