Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Dražovská 4
Psč: 949 01
Město: Nitra
Kraj: Nitriansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 37 6408 214
E-mail: dpf@ukf.sk
Web: www.pf.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 25/30 EUR
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 18. 2. 2021
Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek podle prospěchu ze SŠ, talentové zkoušky
Termín přijímacích zkoušek 7. - 11. 6. 2021

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Andragogika
Bakalářské
Navazující magisterské
Anglický jazyk a kultúra
Bakalářské
Navazující magisterské
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bakalářské
Navazující magisterské
Hudba a zvukový dizajn
Hudobné umenie (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Pedagogika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Pedagogika a vychovávateľstvo
Bakalářské
Navazující magisterské
Predškolská a elementárna pedagogika
Bakalářské
Navazující magisterské
Psychológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
Šport a rekreácia
Bakalářské
Navazující magisterské
Technika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Telesná výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalářské
Navazující magisterské
Učiteľstvo hudobného umenia
Bakalářské
Navazující magisterské
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Bakalářské
Navazující magisterské
Učiteľstvo praktickej prípravy
Bakalářské
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Navazující magisterské
Učiteľstvo techniky