Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakultu prirodnych vied a informatiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Název: Fakultu prirodnych vied a informatiky
Ulice: Tr. A. Hlinku 1
Psč: 949 01
Město: Nitra
Kraj: Nitriansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 37 6408 555
E-mail: dfpv@ukf.sk
Web: www.fpvai.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 25/30 EUR
Termín přihlášky 31.3.2024
Den otevřených dveří 22.2.2024
Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Přípravné kurzy NE
Termín přijímacích zkoušek 7. - 11. 6. 2021

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná ekológia a environmentalistika
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Slovenština
Aplikovaná informatika
technický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Biológia
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Chémia (učiteľstvo v kombinácii)
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Ekológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Environmentalistika
přírodovědný
Doktorské
Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
přírodovědný
Magisterské
Fyzika
přírodovědný
Bakalářské
Fyzika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Fyzika materiálov
přírodovědný
Magisterské
Doktorské
Geografia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Geografia v regionálnom rozvoji
Bakalářské
Magisterské
Informatika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
přírodovědný ekonomický
Bakalářské
Navazující magisterské
Matematika (učiteľstvo v kombinácii)
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Molekulárna biológia
přírodovědný
Doktorské
Odborné ekonomické predmety (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Teória vyučovania chémie
Doktorské
Teória vyučovania matematiky
Doktorské