Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Název: Fakulta stredoeurópskych štúdií
Ulice: Dražovská 4
Psč: 949 01
Město: Nitra
Kraj: Nitriansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 37 6408 853
E-mail: dfss@ukf.sk
Web: www.fss.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 25/30 EUR
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 18. 2. 2021
Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek podle prospěchu ze SŠ
Termín přijímacích zkoušek 7. - 11. 6. 2021

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Hungarológia
Navazující magisterské
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Bakalářské
Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalářské
Navazující magisterské
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
Navazující magisterské
Manažment cestovného ruchu
Magisterské
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
Bakalářské
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
Bakalářské
Navazující magisterské
Regionálny cestovný ruch
Bakalářské
Navazující magisterské
Stredoeurópske areálové štúdia
Bakalářské
Navazující magisterské
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
Navazující magisterské
Ugrofínske štúdiá
Bakalářské
Navazující magisterské