Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

humanitní přírodovědný technický ekonomický
Název Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ulice Nám. Jozefa Herdu 2
PSČ 917 01
Město Trnava
Kraj Trnavský
Stát Slovensko
Telefon 00421 33 5565 111
E-mail info@ucm.sk
Web www.ucm.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

UCM v Trnave za vyše 20 rokov vybudovala inšpiratívne prostredie pre študentov i zamestnancov. Sme hrdí na naše moderné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, vlastné televízne a rozhlasové štúdio a množstvo laboratórií: pre výučbu jazykov, tréningové lab. špeciálnej výučby, psychologické, etnologické, pedagogické, chemické, biologické, biotechnologické, fyzikálne, informatiky, geografických informačných systémov (GIS), rádioekologické, pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami (GMO), pozitrónovej emisnej tomografie (PET), multimediálnu a video-konferenčnú miestnosť, učebne s rehabilitačnými a fyzioterapeutickými pomôckami a i. Okrem toho univerzita dáva študentom moderné ubytovacie priestory a dostatok mimoškolských aktivít.

Soubory ke stažení

Fakulty

Inštitút manažmentu

Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • manažment kvality
 • manažment kvality
 • manažment v turizme a hotelierstve
 • manažment v turizme a hotelierstve
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied

Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • aplikovaná biológia
 • aplikovaná chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
 • aplikovaná informatika
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • cudzie jazyky a kultúry
 • etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • filozofia a aplikovaná filozofia
Detail fakulty

Fakulta sociálnych vied

pracovisko Bučianska 4/A, Trnava, Slovensko,

 • európske štúdiá a politiky
 • komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • manažment a ekonómia verejnej správy
 • sociálna politika
Detail fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie

Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • aplikované mediálne štúdiá
 • marketingová komunikácia
 • masmediálna komunikácia
 • teória digitálnych hier
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych vied

Rázusova 14, Piešťany, Slovensko,

 • fyzioterapia
 • rádiologická technika
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Doktorské Prezenční Slovenština
aplikovaná biológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Slovenština
aplikované mediálne štúdiá
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
biotechnológie
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Bakalářské Prezenční Slovenština
cudzie jazyky a kultúry
Bakalářské Prezenční Slovenština
etnológia a mimoeurópske štúdiá
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
európske štúdiá a politiky
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
filozofia a aplikovaná filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
fyzioterapia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
história a aplikovaná história v kyberpriestore
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
inžinierstvo životného prostredia (Ing.)
Jiné Prezenční Slovenština
komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
manažment a ekonómia verejnej správy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
manažment kvality
Bakalářské Prezenční Slovenština
manažment kvality
Bakalářské Prezenční Angličtina
manažment v turizme a hotelierstve
Bakalářské Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Košice 2024

II. ročník,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Nitra 2024

XI. ročník,
Agrokomplex Nitra
24.09 - 25.09.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. ročník,
Brněnské výstaviště
19.11 - 22.11.2024

stánek č. 67