Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Název: Fakulta prírodných vied
Ulice: Nám. Jozefa Herdu 2
Psč: 917 01
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5565 316
E-mail: dekan.fpv@ucm.sk
Web: fpv.ucm.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku papierová prihláška: 25 € elektronická prihláška: 20€
Termín přihlášky 30.4.2022
Odkaz na přihlášku http://fpv.ucm.sk/sk/studium/prijimacie-konanie.html

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky http://fpv.ucm.sk/images/studium/FPV_prijimacie_konanie_na%20_akademicky_rok_2022_2023.pdf
Termín přijímacích zkoušek bez prijímacej skúšky

Další informace

Ak študent rád skúma, trávi hodiny v laboratóriu a kamaráti sa s chémiou, biológiou, zaujíma ho životné prostredie, vidí sa pri práci s mikroskopom a skúmavkami, bude sa mu páčiť Fakulta prírodných vied. Aplikovaná informatika, biotechnológie, chémia, ochrana a obnova životného prostredia a aplikovaná biológia sú dnes žiadané. Absolventi sa uplatnia na pracoviskách a laboratóriách s biologickým, chemickým, farmaceutickým, zdravotníckym zameraním a vo výskumných kolektívoch rôzneho zamerania, ako farmaceutickí reprezentanti, referenti živ. prostredia, odpadov, na vysokých a stredných školách, ako odborná inšpekcia, monitoring životného prostredia, v inštitúciách štátnej správy i v súkromných firmách, ako správcovia počítačových sietí a i.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Doktorské Prezenční Slovenština
aplikovaná biológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Slovenština
biotechnológie
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Bakalářské Prezenční Slovenština
inžinierstvo životného prostredia (Ing.)
Jiné Prezenční Slovenština
molekulárna biológia
Doktorské Prezenční Slovenština
ochrana a obnova životného prostredia
Bakalářské Prezenční Slovenština