Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

humanitní
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Nám. Jozefa Herdu 2
Psč: 917 01
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5565 216
E-mail: studijne_ff@ucm.sk
Web: ff.ucm.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých Bc. študijne programy: denne 250 / externé 100, Mgr. študijne programy: denne 200 / externé 100, PhD. študijne programy: denne 15 / externé 5
Poplatek za přihlášku Bc. a PhD. programy: 40€ papierová prihláška (35€ elektronická prihláška), Mgr. programy: 35€ papierová prihláška (25€ elektronická prihláška)
Termín přihlášky Bc. a Mgr. programy: do 29. apríla 2022, PhD. programy: do 30. júna 2022, rigorózne konanie: jarný termín do 1. apríla 2022 a jesenný termín do 1. novembra 2022
Den otevřených dveří február 2022
Odkaz na přihlášku https://ff.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/?highlight=prihl%E1%9Aka

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek bez prijímacieho konania, podľa známok z profilových predmetov (okrem psychológie)
Termín přijímacích zkoušek len ŠP psychológia - apríl/máj 2022

Další informace

Ak sa uchádzač rozhodne pre Filozofickú fakultu, môžu sa mu otvoriť dvere do sveta prostredníctvom štúdia anglického, nemeckého, ruského či francúzského jazyka. Rovnako môže preniesť minulosť do prítomnosti štúdiom etnológie a histórie v kyberpriestore. Spozná sám seba i iných - štúdiom psychológie a filozofie. Absolventi sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, učitelia základných škôl, i mimo vzdelávacej sféry - vo vedeckom výskume, v masovokomunikačných prostriedkoch, redakciách, vydavateľstvách, ako osvetoví a manažérski pracovníci v kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách, zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách atď.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
cudzie jazyky a kultúry
Bakalářské Prezenční Slovenština
etnológia a mimoeurópske štúdiá
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
filozofia a aplikovaná filozofia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
história a aplikovaná história v kyberpriestore
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
psychológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
systematická filozofia
Doktorské Prezenční Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
všeobecná a experimentálna psychológia
Doktorské Prezenční Slovenština