Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Inštitút manažmentu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ekonomický
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Název: Inštitút manažmentu
Ulice: Námestie Jozefa Herdu 2
Psč: 917 01
Město: Trnava
Kraj: Trnavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 33 5565 117
E-mail: studijne_im@ucm.sk
Web: www.ucm.sk/sk/institut-manazmentu
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých manažment kvality 50 D/20 E, manažment v turizme a hotelierstve 100 D/20 E
Poplatek za přihlášku 30 €
Pravděpodobnost přijetí 85 %
Termín přihlášky 29. apríl 2022
Den otevřených dveří február 2022
Odkaz na přihlášku http://www.ucm.sk/sk/ako-sa-prihlasit-im/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky www.ucm.sk/sk/podmienky-prijatia-im/
Forma přijímacích zkoušek prijímacie skúšky sa nerobia, prijímacia komisia bude posudzovať výsledky uchádzačov zo strednej školy
Termín přijímacích zkoušek na základe výsledkov prijímacieho konania (5/2022)

Další informace

Inštitút manažmentu je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v univerzitnom meste Trnava. Poslaním Inštitútu manažmentu je pripraviť pre trh kvalitných manažérov, ktorí budú schopní pracovať nielen na úrovni stredného manažmentu, ale aj samostatne podnikať.
Inštitút manažmentu ponúka dva študijné programy:
Manažment kvality - unikátny študijný program, ktorý má presah do viacerých oblastí manažmentu firiem. V rámci štúdia sa študent oboznámi s postupmi a metódami vhodnými na to, aby produkt, technológia či služba boli pripravené na stanovený účel a spĺňali podmienky ISO, dokáže ich kontrolovať a bude sa vedieť po skončení štúdia aktívne podieľať na interných a externých auditoch.
Manažment v turizme a hotelierstve - v rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky s oblasti ekonomiky a manažmentu. Po absolvovaní štúdia sa vie uplatniť nielen ako manažér v cestovnom ruchu, ale je schopný aj samostatne v oblasti turizmu podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach.
Inštitút manažmentu je tá správna voľba pre tých, ktorí sa chcú stať manažérom a nemať núdzu o pracovné ponuky.
Študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve v takomto zložení neponúka žiadna iná vysoká škola na Slovensku a okrem toho:
- študenti získajú vzdelanie priamo od odborníkov z praxe,
- môžu absolvovať platenú bakalársku prax v našich partnerských firmách,
- umožňujeme časť štúdia absolvovať na zahraničnej univerzite,
- študenti si môžu už počas štúdia urobiť certifikáty, ktoré budú potrebovať pri nástupe do zamestnania a odlíšia ich od ostatných absolventov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
manažment kvality
Bakalářské Prezenční Slovenština
manažment kvality
Bakalářské Prezenční Angličtina
manažment v turizme a hotelierstve
Bakalářské Prezenční Slovenština
manažment v turizme a hotelierstve
Bakalářské Prezenční Angličtina