Prešovská univerzita v Prešove

Název Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Město Prešov
Kraj Prešovský
Stát Slovensko
Telefon +421 918 939 089
E-mail peter.zubal@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3

Další informace

Viac ako vzdelanie... Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou. Univerzitu tvorí 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov), 12 celouniverzitných pracovísk, 3 centrá excelentnosti, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Viac ako vzdelanie nie sú iba slová, ale filozofia univerzity. Dôkazom toho je rozmanitosť, ktorá nespočíva v množstve študijných odborov, ale v širokom priestore, ktorý študentom poskytuje na sebarealizáciu. Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci Erasmus+. Prostredníctvom univerzitných médií, študentských divadiel, folklórneho súboru či športových aktivít sa študenti priamo zapájajú do života univerzity ako aj do života mesta Prešova. Srdečne Vás pozývame 14.02.2018 na Deň otvorených dverí

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Špeciálna pedagogika
Detail fakulty

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Management
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Multikultúrne európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Religionistika
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo fyziky a filozofie
 • Učiteľstvo geografie a dejepisu
 • Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a literatúra – estetika
 • Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
 • Estetika – hudobné umenie
 • Sociálna práca (jednopredmetové štúdium)
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
Detail fakulty

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
Andragogika Bakalářské Prezenční
Kombinované
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – etická výchova Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a anglofónne kultúry Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra Bakalářské Prezenční
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – dejepis Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – estetika Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – filozofia Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Anglický jazyk a literatúra (jedno predmetové štúdium) Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Animácia voľnočasových aktivít Bakalářské Prezenční
Kombinované

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra
11.11 - 12.11.2020

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo
06.10 - 08.10.2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace