Prešovská univerzita v Prešove

Název Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Město Prešov
Kraj Prešovský
Stát Slovensko
Telefon +421 918 939 089
E-mail peter.zubal@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3

Další informace

Viac ako vzdelanie... Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou. Univerzitu tvorí 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov), 12 celouniverzitných pracovísk, 3 centrá excelentnosti, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Viac ako vzdelanie nie sú iba slová, ale filozofia univerzity. Dôkazom toho je rozmanitosť, ktorá nespočíva v množstve študijných odborov, ale v širokom priestore, ktorý študentom poskytuje na sebarealizáciu. Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci Erasmus+. Prostredníctvom univerzitných médií, študentských divadiel, folklórneho súboru či športových aktivít sa študenti priamo zapájajú do života univerzity ako aj do života mesta Prešova. Srdečne Vás pozývame 14.02.2018 na Deň otvorených dverí

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Špeciálna pedagogika
Detail fakulty

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Management
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Multikultúrne európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Religionistika
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo fyziky a filozofie
 • Učiteľstvo geografie a dejepisu
 • Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a literatúra – estetika
 • Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
 • Estetika – hudobné umenie
 • Sociálna práca (jednopredmetové štúdium)
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Andragogika
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Anglický jazyk a literatúra – etická výchova
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a literatúra – dejepis
Anglický jazyk a literatúra – estetika
Anglický jazyk a literatúra – filozofia
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Anglický jazyk a literatúra (jedno predmetové štúdium)
Animácia voľnočasových aktivít
Antropológia
Archívnictvo
Biológia
Dejepis – estetika
Dejepis – etická výchova
Dejepis – filozofia
Dejepis – hudobn é umenie
Dejepis – nemecký jazyk a literatúra
Dejepis – ruský jazyk a literatúra
Dejepis – slovenský jazyk a literatúra
Dejepis – ukrajinský jazyk a literatúra
Dejepis – výchova k občianstvu
Dejepis – výtvarné umenie
Dentálna hygiena
Ekológia
Environmentálna ekológia
Environmentálny manažment
Estetika
Estetika – filozofia
Estetika – hudobné umenie
Estetika – nemecký jazyk a literatúra
Estetika – ruský jazyk a literatúra
Estetika – slovenský jazyk a literatúra
Estetika – ukrajinský jazyk a literatúra
Estetika – výchova k občianstvu
Estetika – výtvarné umenie
Estetika – etická výchova
Etická výchova – hudobné umenie
Etická výchova – nemecký jazyk a literatúra
Etická výchova – ruský jazyk a literatúra
Etická výchova – slovenský jazyk a literatúra
Etická výchova – ukrajinský jazyk a literatúra
Etická výchova – výtvarné umenie
Etika – sociálna práca
Etika.
Filozofia
Filozofia – hudobné umenie
Filozofia – nemecký jazyk a literatúra
Filozofia – ruský jazyk a literatúra
Filozofia – slovenský jazyk a literatúra
Filozofia – ukrajinský jazyk a literatúra
Filozofia – výtvarné umenie
Francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Fyzioterapia
Geografia a aplikovaná geoinformatika
História
Hudobné umenie – nemecký jazyk a literatúra
Hudobné umenie – ruský jazyk a literatúra
Hudobné umenie – slovenský jazyk a literatúra
Hudobné umenie – ukrajinský jazyk a literatúra
Hudobné umenie – výchova k občianstvu
Hudobné umenie – výtvarné umenie
Charitatívna a sociálna služba
Katolická teológia
Kultúrne dedičstvo
Laboratórne a vyšetrovacie metódy
Management
Manažment
Mediálne štúdiá
Multikultúrne európske štúdiá
Nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Nemecký jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Ošetrovateľstvo
Politológia
Pôrodná asistencia
Pravoslávna teológia
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
Predškolská pedagogika
Probačná a mediačná práca
Psychológia
Radiologická technika
Regionálna geografia a regionálny rozvoj
Religionistika
Rozširujúce štúdium učiteľstvo fyziky
Rozširujúce štúdium učiteľstvo geografie
Rozširujúce štúdium učiteľstvo techniky
Ruské štúdiá
Ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Ruský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Ruský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Slovenský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Slovenský jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)
Slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Sociálna pedagogika
Sociálna práca
Sociálna práca (jednopredmetové štúdium)
Sociálna práca.
Stredoeurópske štúdiá
Špeciálna pedagogika
Špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu
Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
Šport a zdravie
Šport pre zdravie
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Učiteľstvo biológ ie a hudobného umenia
Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a dejepisu
Učiteľstvo biológie a estetiky
Učiteľstvo biológie a etickej výchovy
Učiteľstvo biológie a filozofie
Učiteľstvo biológie a fyziky
Učiteľstvo biológie a geografie
Učiteľstvo biológie a matematiky
Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a pedagogiky
Učiteľstvo biológie a ruského jazyk a a literatúry
Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a techniky
Učiteľstvo biológie a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a výtvarného umenia
Učiteľstvo ekológie a hudobného umenia
Učiteľstvo ekológie a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a dejepisu
Učiteľstvo ekológie a este tiky
Učiteľstvo ekológie a etickej výchovy
Učiteľstvo ekológie a filozofie
Učiteľstvo ekológie a fyziky
Učiteľstvo ekológie a geografie
Učiteľstvo ekológie a matematiky
Učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a pedagogiky
Učiteľstvo ekológie a ruského jazyka a l iteratúry
Učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a techniky
Učiteľstvo ekológie a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a výtvarného umenia
Učiteľstvo fyziky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a dejepisu
Učiteľstvo fyziky a estetiky
Učiteľstvo fyziky a etickej výchovy
Učiteľstvo fyziky a filozofie
Učiteľstvo fyziky a geografie
Učiteľstvo fyziky a hudobného umenia
Učiteľstvo fyziky a matemat iky
Učiteľstvo fyziky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a pedagogiky
Učiteľstvo fyziky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a techniky
Učiteľstvo fyziky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a výtvarného umenia
Učiteľstvo geogra fie a pedagogiky
Učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a dejepisu
Učiteľstvo geografie a estetiky
Učiteľstvo geografie a etickej výchovy
Učiteľstvo geografie a filozofie
Učiteľstvo geografie a hudobného umenia
Učiteľstvo geografie a matematiky
Učiteľstvo geografie a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a pedagogiky
Učiteľstvo geografie a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a techniky
Učiteľstvo geografie a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a výtvarného umenia
Učiteľstvo m atematiky a výtvarného umenia
Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a dejepisu
Učiteľstvo matematiky a estetiky
Učiteľstvo matematiky a etickej výchovy
Učiteľstvo matematiky a filozofie
Učiteľstvo matematiky a hudobného umenia
Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a pedagogiky
Učiteľstvo matematiky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a sl ovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a techniky
Učiteľstvo matematiky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogik y a etickej výchovy
Učiteľstvo pedagogiky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a dejepisu
Učiteľstvo pedagogiky a estetiky
Učiteľstvo pedagogiky a filozofie
Učiteľstvo pedagogiky a hudobného umenia
Učiteľstvo pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a techniky
Učiteľstvo pedagogiky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a výtvarného umenia
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
Učiteľstvo techniky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a dejepisu
Učiteľstvo techniky a estetiky
Učiteľstvo techniky a etickej výchovy
Učiteľstvo techniky a filozofie
Učiteľstvo techniky a hudobného umenia
Učiteľstvo techniky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a výtvarného umenia
Učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
Ukrajinský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Ukrajinský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Urgentná zdravotná starostlivosť
Výchova k občianstvu – výtvarné umenie
Vychovávateľstvo
Výtvarné umenie (jednopredmetové)

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra,
pavilon F
11.11 - 12.11.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace