Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prešovská univerzita v Prešove

humanitní přírodovědný ekonomický umělecký
Název Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Město Prešov
Kraj Prešovský
Stát Slovensko
Telefon +421 918 939 089
E-mail unipo@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3,

Další informace

Viac ako vzdelanie... Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou. Univerzitu tvorí 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov), 12 celouniverzitných pracovísk, 3 centrá excelentnosti, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Viac ako vzdelanie nie sú iba slová, ale filozofia univerzity. Dôkazom toho je rozmanitosť, ktorá nespočíva v množstve študijných odborov, ale v širokom priestore, ktorý študentom poskytuje na sebarealizáciu. Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci Erasmus+. Prostredníctvom univerzitných médií, študentských divadiel, folklórneho súboru či športových aktivít sa študenti priamo zapájajú do života univerzity ako aj do života mesta Prešova. Srdečne Vás pozývame 14.02.2018 na Deň otvorených dverí

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci s fakultami FHPV, FF a Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Detail fakulty

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Ekonómia a manažment
 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Európske štúdiá
 • Katolická teológia
 • Katolická teológia
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Biológia
 • Ekológia
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Rozširujúce štúdium učiteľstvo fyziky
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry (jedno predmetové štúdium)
 • Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a anglofónne kultúry (jedno predmetové štúdium)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – dejepis
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – estetika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Animácia voľnočasových aktivít
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Archívnictvo
Bakalářské Prezenční Slovenština
Biológia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Biológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Košice 2024

II. ročník,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č.