Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta športu Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita: Prešovská univerzita v Prešove
Název: Fakulta športu
Ulice: Ul. 17.novembra 15
Psč: 080 01
Město: Prešov
Kraj: Prešovský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 517 563 181
E-mail: fsport@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/fakula-sportu/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR (po podaní prihlášky elektronickou formou je nevyhnutné doručiť ju aj v tlačenej verzii s podpisom uchádzača)
Den otevřených dveří 12/2022
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO. Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za ostatné dva kalendárne roky pred konaním prijímacích skúšok po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.
Forma přijímacích zkoušek jiné: absolvování praktických disciplín

Další informace

Viac ako vzdelanie... Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou. Univerzitu tvorí 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov), 12 celouniverzitných pracovísk, 3 centrá excelentnosti, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Viac ako vzdelanie nie sú iba slová, ale filozofia univerzity. Dôkazom toho je rozmanitosť, ktorá nespočíva v množstve študijných odborov, ale v širokom priestore, ktorý študentom poskytuje na sebarealizáciu. Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci Erasmus+. Prostredníctvom univerzitných médií, študentských divadiel, folklórneho súboru či športových aktivít sa študenti priamo zapájajú do života univerzity ako aj do života mesta Prešova. Srdečne Vás pozývame 14.02.2018 na Deň otvorených dverí

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Šport a zdravie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Športová edukológia

Doktorské
Prezenční
Prezenční
Učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci s fakultami FHPV, FF a Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční