Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita: Prešovská univerzita v Prešove
Název: Gréckokatolícka teologická fakulta
Ulice: Ulica biskupa Gojdiča 2
Psč: 080 01
Město: Prešov
Kraj: Prešovský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 517 725 166, +421 904 738 416
E-mail: gtfpu@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR
Den otevřených dveří 12/2022
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE

Další informace

Viac ako vzdelanie... Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou. Univerzitu tvorí 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov), 12 celouniverzitných pracovísk, 3 centrá excelentnosti, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Viac ako vzdelanie nie sú iba slová, ale filozofia univerzity. Dôkazom toho je rozmanitosť, ktorá nespočíva v množstve študijných odborov, ale v širokom priestore, ktorý študentom poskytuje na sebarealizáciu. Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci Erasmus+. Prostredníctvom univerzitných médií, študentských divadiel, folklórneho súboru či športových aktivít sa študenti priamo zapájajú do života univerzity ako aj do života mesta Prešova. Srdečne Vás pozývame 14.02.2018 na Deň otvorených dverí

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Animácia voľnočasových aktivít
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Európske štúdiá
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Katolická teológia
Prezenční
Katolická teológia
Doktorské Prezenční
Probačná a mediačná práca
Magisterské Prezenční
Kombinované