Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita: Prešovská univerzita v Prešove
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Ul. 17.novembra 15
Psč: 080 01
Město: Prešov
Kraj: Prešovský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 517 470 552, +421 517 470 553
E-mail: renata.bernatova@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/pedagogicka-fakula/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR
Den otevřených dveří 12/2022
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE

Další informace

Viac ako vzdelanie... Prešovská univerzita v Prešove (PU) v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie, ktorá potvrdila jej univerzitný status. PU je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt a zároveň aj podľa počtu študentov. Týmto sa univerzita stala najväčšou mimobratislavskou vysokou školou. Univerzitu tvorí 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov), 12 celouniverzitných pracovísk, 3 centrá excelentnosti, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Viac ako vzdelanie nie sú iba slová, ale filozofia univerzity. Dôkazom toho je rozmanitosť, ktorá nespočíva v množstve študijných odborov, ale v širokom priestore, ktorý študentom poskytuje na sebarealizáciu. Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci Erasmus+. Prostredníctvom univerzitných médií, študentských divadiel, folklórneho súboru či športových aktivít sa študenti priamo zapájajú do života univerzity ako aj do života mesta Prešova. Srdečne Vás pozývame 14.02.2018 na Deň otvorených dverí

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Predškolská a elementárna pedagogika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Predškolská a elementárna pedagogika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Špeciálna pedagogika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Špeciálna pedagogika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Magisterské Prezenční
Kombinované
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
Magisterské Prezenční
Kombinované