PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS NITRA 5. - 6. 11. 2019

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Úterý 5. 11. 2019

9.00 -   9.30      Slávnostné otvorenie veľtrhu

9.50 - 10.10      Nie je farmár ako farmár, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10.15 - 10.35      Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

10.40 - 11.00      Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

11.05 - 11.35      Slovenská technická univerzita v Bratislave

11.40 - 12.00      Aj slovenské vysoké školy ponúkajú kvalitné vzdelávanie, doc. Ing. Viera Peterková, PhD. Trnavská univerzita v Trnave

12.05 - 12.35      Masarykova univerzita

12.40 - 13.00      Univerzita Palackého v Olomouci

13.05 - 13.25      University of New York in Prague

13.30 - 13.40      Vysoká škola obchodní v Praze

13.45 - 14.05      Metropolitní univerzita Praha

14.10 - 14.30      Viem, čo chcem?!, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

Streda 5. 11. 2019

9.05 - 9.15        Škoda Auto Vysoká Škola

9.20 - 9.40        České vysoké učení technické v Praze

9.45 - 10.05      Univerzita Komenského v Bratislave

10.10 - 10.30      Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

10.35 - 10.55      Žilinská univerzita v Žiline, moderná univerzita s tradíciiou

11.00 - 11.30      Slovenská technická univerzita v Bratislave

11.35 - 12.05      Masarykova univerzita

12.10 - 12.30      Univerzita Palackého v Olomouci

12.35 - 12.55      Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

13.00 - 13.20      University of New York in Prague

13.25 - 13.35      Prešovská univerzita v Prešove

13.40 - 14.00      Viem, čo chcem?!, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

PROGRAM PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Utorok 5. 11. 2019

9.15 -   9.35      Trnavská univerzita v Trnave, doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

9.40 - 10.00      Čo je nové na Žilinskej univerzite v Žiline, doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., prorektor pre vzdelávanie

10.05 - 10.25      Študenti na misiách, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

10.30 - 10.50      Budúcnosť je v technike alias prečo je štúdium techniky atraktívne/perspektívne, Slovenská technická univerzita v Bratislave

                            doc. Ing. Monika Bakošová, prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

10.55 - 11.15      Čo ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, prof. Ing. Milan Šimko, PhD, prorektor pre vzdelávanie

11.20 - 11.40      Štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

11.45 - 12.05      Voľba povolania vs výber strednej školy a ich konzekvencie, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

Streda 5. 11. 2019

9.50 - 10.10      Technická univerzita vo Zvolene

10.15 - 10.35      TUKE výzva pre tvoju budúcnosť, Ing. Pavol KALEJA, PhD.

10.40 - 11.00      Vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky, PhDr. Pavlína Adamíková

11.05 - 11.25      Voľba povolania vs výber strednej školy a ich konzekvencie, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace