Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 24. - 26. 9. 2019

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Úterý 24. 9. 2019

9.00 -   9.30         Slávnostné otvorenie veľtrhu

9.50 - 10.10         Nie je farmár ako farmár, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10.15 - 10.35         Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

10.40 - 11.00         Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

11.05 - 11.35         Budúcnosť je v technike alias prečo je štúdium techniky atraktívne/perspektívne - STU v Bratislave

                              doc. Ing. Monika Bakošová, prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

11.40 - 12.00         Aj slovenské vysoké školy ponúkajú kvalitnévzdelávanie, doc. Ing. Viera Peterková, PhD., Trnavská univerzita v Trnave

12.05 - 12.25         Univerzita Karlova

12.30 - 13.00         Masarykova univerzita

13.05 - 13.25         Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

13.30 - 13.50         University of New York in Prague

13.55 - 14.05         Prešovská univerzita v Prešove

14.10 - 14.30         Máš na výber!, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

14.35 - 14.45         Štúdium vo Francúzsku

14.50 - 15.00         Štúdium v Austrálii

 

Středa 25. 9. 2019

8.40 -   8.50         Štúdium v Austrálii

8.55 -   9.15         Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

9.20 -   9.40         Mendelova univerzita v Brně

9.45 - 10.05         Ostravská univerzita

10.10 - 10.30         Univerzita Komenského v Bratislave

10.35 - 10.55         Žilinská univerzita v Žiline, moderná univerzita s tradíciou

11.00 - 11.30         Budúcnosť je v technike alias prečo je štúdium techniky atraktívne/perspektívne - STU v Bratislave

                              doc. Ing. Monika Bakošová, prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

11.35 - 11.55         Univerzita Karlova

12.00 - 12.20         Univerzita Palackého v Olomouci

12.30 - 13.00         Masarykova univerzita

13.05 - 13.25         Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

13.30 - 13.50         University of New York in Prague

13.55 - 14.15         Metropolitní univerzita Praha

14.20 - 14.40         Máš na výber!, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

Čtvrtek 26. 9. 2019

8.40 -   8.50         Vysoká škola logistiky

8.55 -   9.15         University of New York in Prague

9.20 -   9.40         Univerzita Palackého v Olomouci

9.45 - 10.05         Mendelova univerzita v Brně

10.10 - 10.30         Ostravská univerzita

10.35 - 10.55        Univerzita Komenského v Bratislave

11.00 - 11.30         Budúcnosť je v technike alias prečo je štúdium techniky atraktívne/perspektívne - STU v Bratislave

                              doc. Ing. Monika Bakošová, prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

11.35 - 11.55         Univerzita Karlova

12.00 - 12.20         Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12.30 - 13.00         Masarykova univerzita

13.05 - 13.25         Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

13.30 - 13.50         Máš na výber!, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

PROGRAM PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Úterý 24. 9. 2019

9.15 -   9.35     Trnavská univerzita v Trnave, doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

9.40 - 10.00     Čo je nové na Žilinskej univerzite v Žiline, doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., - prorektor pre vzdelávanie

10.05 - 10.25     Študenti na misiách, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

10.30 - 10.50     Slovenská technická univerzita v Bratislave

10.55 - 11.15     Čo ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, prof. Ing. Milan Šimko, PhD, prorektor pre vzdelávanie

11.20 - 11.40     Štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

11.45 - 12.05     Ostrava hledá osobnosti, talenty, leadery. Pojď studovat Ostravskou univerzitu!, Mgr. Adam Soustružník

12.10 - 12.30     Studium na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, RNDr. Jana Vrtková

12.35 - 12.55     Kariérová výchova – príležitosti vo vyučovaní, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

Středa 25. 9. 2019

 9.15 -   9.35     SAIA - Študium v zahraničí

9.40 - 10.00     Studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

10.05 - 10.25     Studium na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, RNDr. Jana Vrtková

10.30 - 10.50     Ostrava hledá osobnosti, talenty, leadery. Pojď studovat Ostravskou univerzitu!, Mgr. Adam Soustružník

10.55 - 11.15     Kariérová výchova – príležitosti vo vyučovaní, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

11.20 - 11.40     Štúdium vo Francúzsku

11.45 - 12.05     Slovenská technická univerzita v Bratislave

12.10 - 12.30     Prijímacie konanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, doc. Ing. Mgr. Zuzana Juházsová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

12.35 - 12.55     Talent Garden Vienna

 

Čtvrtek 26. 9. 2019

9.15 -   9.35     Slovenská technická univerzita v Bratislave

9.40 - 10.10     SAIA - Študium v zahraničí

10.15 - 10.35     Studium na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, RNDr. Jana Vrtková

10.40 - 11.00     Ostrava hledá osobnosti, talenty, leadery. Pojď studovat Ostravskou univerzitu!, Mgr. Adam Soustružník

11.05 - 11.25     Kariérová výchova – príležitosti vo vyučovaní, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

11.30 - 11.50     Technická univerzita v Košiciach

11.55 - 12.15     Technická univerzita vo Zvolene

12.20 - 12.40     Univerzita Komenského v Bratislave

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU