seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 24. - 26. 9. 2019

Aarhus University, Dánsko

Aberystwyth University, Wales, Veľká Británia

ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava

Anglia Ruskin University, Veľká Británia

Arts University Bournemouth, Veľká Británia

Avans University of Applied Sciences, Holandsko

Bangor University, Veľká Británia

Birmingham City University, Veľká Británia

BPP University College, Veľká Británia

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)

British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Veľká Británia

Brunel University London, Veľká Británia

Buckinghamshire New University, Veľká Británia

Bucks New University, Veľká Británia

Business Academy Aarhus, Dánsko

Business Academy Dania, Dánsko

Cambridge Study Slovensko

Canterbury Christ Church University, Veľká Británia

CBS - Cologne Business School, Nemecko

City University of London, Veľká Británia

Condé Nast College of Fashion and Design, Veľká Británia

Copenhagen School of Design and Technology, Dánsko

Coventry University, Veľká Británia

Cranfield University, Veľká Británia

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta architektury
 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

Dania Academy of Higher Education, Dánsko

De Monfort University, Veľká Británia

Education.cz

EF Education s.r.o.

Ekonomická univerzita v Bratislave

 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Fachhochschule Salzburg, Rakousko

Fontys - University of Applied Sciences, Holandsko

Francúzsky inštitút na Slovensku

FromGlobe s.r.o.

Hague University of Applied Sciences, Holandsko

Häme University of Applied Sciences, Finsko

Hanze University of Applied Sciences, Holandsko

HZ University of Applied Sciences, Holandsko

IBA – International Business Academy Kolding, Dánsko

IMC Fachhochschule Krems / IMC University of Applied Sciences, Rakousko

 • Faculty of Business
 • Faculty of Digitalisation & Engineering
 • Faculty of Health
 • Faculty of Life Sciences

Information Planet Slovakia

Inholland University of Applied Sciences, Holandsko

InterStudy - štúdium v zahraničí

Istituto Europeo di Design, Taliansko

ISTITUTO MARANGONI, Milano, Paris, London

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • Hudební fakulta
 • Divadelní fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • Filozofická fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Teologická fakulta
 • Zdravotně sociální fakulta
 • Zemědělská fakulta

JK Education

Jönköping University, Švédsko

Kancelária Veľvyslanectva Kanady

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Rakousko

Komisia J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR

Liverpool Hope University, Veľká Británia

London Metropolitan University, Veľká Británia

London School of Business and Finance, Veľká Británia

London South Bank University, Veľká Británia

Masarykova univerzita

 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sociálních studií
 • Fakulta sportovních studií
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta

Metropolitní univerzita Praha

Middlesex University, Veľká Británia

New College of the Humanities London, Veľká Británia

NEWTON College, a.s.

NHL Stenden University of Applied Sciences, Holandsko

NHTV Breda University of Applied Science, Holandsko

Nottingham Trent University, Veľká Británia

ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg, Rakousko

Ostravská univerzita

 • Fakulta sociálních studií
 • Fakulta umění
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Paneurópska vysoká škola

Plymouth University, Veľká Británia

Prague College

 • School of Business
 • School of Art and Design
 • School of Media and IT

Prešovská univerzita v Prešove

 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Fakulta manažmentu
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníckych odborov
 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Regent´s University London, Veľká Británia

Richmond, The American International University in London, Veľká Británia

Rotterdam Business School, Holandsko

Royal Agricultural University, Veľká Británia

Royal Holloway University of London, Veľká Británia

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+

SAE Institute, Veľká Británia        

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.

Saxion University of Applied Sciences, Holandsko

Scandinavian Study

Sheffield Hallam University, Veľká Británia

Slezská univerzita v Opavě

 • Fakulta veřejných politik
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Matematický ústav
 • Obchodně podnikatelská fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva
 • Technická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Fakulta architektúry
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Fakulta informatiky a informačných technológií
 • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Ústav manažmentu

SOAS, University of London, Veľká Británia

Southampton Solent University, Veľká Británia

Start-ed, poradenství pro uchazeče na top univerzity v Británii
a USA

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Student Agency, s.r.o.

Swansea University, Veľká Británia

Škoda Auto vysoká škola, o.p.s.

Talent Garden Vienna Innovation School, Rakousko

Tilburg University, Holandsko

Teesside University, Veľká Británia

Technická univerzita v Košiciach

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • Fakulta umení
 • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • Letecká fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene

 • Drevárska fakulta
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky
 • Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
 • Lesnícka fakulta

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • Fakulta špeciálnej techniky
 • Fakulta zdravotníctva
 • FunGlass - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
 • Katedra politológie - Celouniverzitné pracovisko

Trnavská univerzita v Trnave

 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Teologická fakulta

UCL University College, Veľká Británia

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii

University College Birmingham, Veľká Británia

University College of Northern Denmark, Dánsko

University for the Creative Arts, Veľká Británia

University of Applied Sciences for Management and Communication / FHWien der WKW, Rakousko

University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko

University of Applied Sciences Wiener Neustadt /

Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Rakousko

 • Faculty of Economics
 • Faculty of Engineering
 • Faculty of Health
 • Faculty of Sport

University of Bedfordshire, Veľká Británia

University of Birmingham, Veľká Británia

University of Bradford, Veľká Británia

University of Central Lancashire, Veľká Británia

University of Cumbria, Veľká Británia

University of Derby, Veľká Británia

University of Essex, Veľká Británia

University of Falmouth, Veľká Británia

University of Gloucestershire, Veľká Británia

University of Greenwich, Veľká Británia

University of Groningen – Faculty of Law, Holandsko

University of Hertfordshire, Veľká Británia

University of Huddersfield, Veľká Británia

University of Chichester, Veľká Británia

University of Lincoln, Veľká Británia

University of Liverpool, Veľká Británia

University of New York in Prague

University of Northampton, Veľká Británia

University of Northumbria, Veľká Británia

University of Portsmouth, Veľká Británia

University of Roehampton, Veľká Británia

University of South Wales, Veľká Británia

University of Suffolk, Veľká Británia

University of Sunderland, Veľká Británia

University of Surrey, Veľká Británia

University of the West of England, Bristol, Veľká Británia

University of West London, Veľká Británia

University of Westminster, Veľká Británia

University of Winchester, Veľká Británia

University of Worcester, Veľká Británia

Univerzita Karlova

 • Fakulta sociálních věd
 • Farmaceutická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Farmaceutická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Jesseniova lekárska fakulta
 • Lekárska fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • Fakulta prírodných vied
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Fakulta tělesné kultury
 • Fakulta zdravotnických věd
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta technologická
 • Univerzitní institut

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UWE Bristol, Veľká Británia

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

VIA Design Herning, Dánsko

VIA University College, Dánsko

VIA University Horsens, Dánsko

Vienna University of Economics and Business / WU Wirtschaftsuniversität Wien, Rakousko

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta materiálově-technologická
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Hornicko-geologická fakulta
 • Univerzitní studijní programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta architektury
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta výtvarných umění
 • Ústav soudního inženýrství

VysokeSkoly.cz

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Webster Vienna Private University, Rakousko

Wittenborg University of Applied Sciences, Holandsko

www.scio.cz, s.r.o.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

ZIBAT – Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko

Žilinská univerzita v Žiline

 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • Fakulta humanitných vied
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Výskumný ústav vysokohorskej biológie

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace