Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Název Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ulice Branišovská 1645/31a
PSČ 370 05
Město České Budějovice
Kraj Jihočeský
Stát Česká republika
Telefon 387 772 191
E-mail info@jcu.cz
Web www.jcu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy DS

Další informace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá veřejná vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města, které je historickým, správním a kulturním centrem jižních Čech. S 11 tisíci studenty je zde největší vzdělávací a vědeckou institucí. Jihočeská univerzita studentům poskytuje jak kvalitní vzdělání, tak možnost zapojit se do vědeckých a výzkumných projektů. Dlouhodobě spolupracuje s významnými ústavy a univerzitami na celém světě. Studenti mohou absolvovat studium a stáže ve více než 50 zemích světa. Jihočeská univerzita nabízí širokou škálu studijních oborů na osmi fakultách – ekonomické, filozofické, pedagogické, přírodovědecké, rybářství a ochrany vod, teologické, zdravotně sociální a zemědělské. V současné době studenti mohou vybírat z více než 200 bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů - 29 z nich lze studovat v angličtině a 4 v němčině.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta rybářství a ochrany vod

Zátiší 728/II, Vodňany, Česká republika,

Detail fakulty

Přírodovědecká fakulta

Branišovská 1760, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Zemědělská fakulta

Studentská 1668/13, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Zdravotně sociální fakulta

Boreckého 27, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Studentská 13, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Jeronýmova 10, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Teologická fakulta

Kněžská 8, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Filozofická fakulta

Branišovská 31a, České Budějovice, Česká republika,

Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Agroekologie
Agropodnikání
Anglická a americká literatura
Anglický jazyk a literatura
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Aplikovaná a krajinná ekologie
Aplikovaná informatika
Aplikovaná matematika
Aquaculture
Archeologie
Archivnictví
Arteterapie
Biofyzika
Biochemie
Bioinformatics
Biological Chemistry
Biologická chemie
Biologie
Biologie a ochrana zájmových organismů
Biologie ekosystému
Biologie pro vzdělávání
Biomedicínská laboratorní technika
Biophysics
Biotechnologie využití biomasy
Bohemistika
Botanika
Botany
Civilní nouzová připravenost
Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk
Commerce and Entrepreneurship
Česko-německá areálová studia
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějiny umění
Economic Informatics
Ecosystem Biology
Ekonomická informatika
Entomologie
Entomology
Estetika
Etika v sociální práci
Experimental Biology
Experimentální biologie
Filozofie
Filozofie a religionistika
Finanční a pojistná matematika
Fishery and Protection of Waters
Francouzský jazyk
Francouzský jazyk a literatura
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Fyzika
Fyzika pro vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Fyzikální měření a modelování
Fyzioterapie
Geografie pro veřejnou správu
Historie
Historie se zaměřením na vzdělávání
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Humanistika
Hydrobiologie
Hydrobiology
Charitativní práce
Chemie
Chemie pro vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie životního prostředí
Infection Biology
Infekční biologie
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Informační technologie a e-learning
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Informatika pro vzdělávání
Italský jazyk
Italský jazyk a literatura
Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Klinická biologie
Kulturální studia (dvouoborové)
Kulturální studia (jednooborové)
Kulturní studia (dvouoborové)
Literárně-historická studia
Management and Business Economics
Matematika pro vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Mechatronika
Měřicí a výpočetní technika
Molecular and Cell Biology and Gentics
Multifuctional Agriculture
Náboženská výchova a etika
Německý jazyk a literatura
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Nurse
Nursing Care in Geriatrics
Nutriční terapeut
Obecná zootechnika
Obchodní podnikání
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
Ochrana veřejného zdraví
Ochrana vod
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Parasitology
Parazitologie
Pastorační asistence
Péče o životní prostředí
Pedagogická psychologie
Pedagogika volného času
Philosophy
Physiology and Developmental Biology
Porodní asistentka
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Překladatelství anglického jazyka
Překladatelství francouzského jazyka
Překladatelství španělského jazyka
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Přírodovědná a ekologická výchova
Psychologie
Psychosocial Care for Disabled Children, Adult and Elders
Radiologický asistent
Regional and European Project Management
Rehabilitace
Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Rehabilitative Psychosocial Care fir Disabled Children, Adult, and Elders
Rybářství
Rybářství a ochrana vod
Řízení a ekonomika podniku
Sociální a charitativní práce
Sociální pedagogika
Sociální práce ve veřejné správě
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika – vychovatelství
Speciální pedagogika předškolního věku - Učitelství pro mateřské školy
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Strukturální politika EU pro veřejnou správu
Systematická teologie
Systematische Theologie
Španělský jazyk a literatura
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Teologická antropologie a etika
Teologie
Teologie služby
Teorie vzdělávání v matematice
Teorie vzdělávání ve fyzice
Theologie
Theologische Antropologie und Ethik
Theology
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
Účetnictví a finanční řízení podniku
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství dějepisu pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství italského jazyka pro střední školy
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství náboženství a etiky
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství odborných předmětů
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství psychologie pro střední školy
Učitelství španělského jazyka pro střední školy
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol - český jazyk jako cizí jazyk
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol
Všeobecná sestra
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Vzdělávání v biologii
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Zemědělská a dopravní technika
Zemědělská chemie
Zemědělská technika: obchod, servis a služby
Zemědělské biotechnologie
Zemědělské inženýrství
Zemědělství
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
Zoologie
Zoology
Zootechnika

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Brněnské výstaviště,
pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Praha 2021

XIV. ročník,
PVA Expo Praha,
hala 4
19.01 - 21.01.2021

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace