Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ekonomický
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Název: Ekonomická fakulta
Ulice: Studentská 787/13
Psč: 370 05
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Stát: Česká republika
Telefon: 389 032 510
E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz
Web: www.ef.jcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat matematika
Počet přijatých 600
Počet zájemců 1 300
Poplatek za přihlášku 500,- Kč
Pravděpodobnost přijetí 46,15 %
Termín přihlášky 28. 4. 2023
Den otevřených dveří 20. 1. 2023
Odkaz na přihlášku https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek Bc studium - dle prospěchu ze SŠ (SCIO testy, Všeobecné studijní předpoklady (VSP), aktivity nad rámec běžného studia střední školy (ASS))
Termín přijímacích zkoušek Bakalářské studium – přijímací zkoušky se nekonají, navazující magisterské studium – 12. 6. – 16. 6. 2023, náhradní termín 22. 6. 2023.
Vzor přijímacích zkoušek www.ef.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni
Zaměření na předměty matematika

Další informace

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.
Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu) a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).
Na naší fakultě jsou studentům nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních programů.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analýza v ekonomické a finanční praxi
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Aplikovaná informatika
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Cestovní ruch
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Finance a účetnictví
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Management regionálního rozvoje
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Podniková informatika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Regional and European Project management
Navazující magisterské Prezenční Angličtina