Univerzita Hradec Králové

Název Univerzita Hradec Králové
Ulice Rokitanského 62
PSČ 500 03
Město Hradec Králové
Kraj Královéhradecký
Stát Česká republika
Telefon 493 332 501
E-mail studium@uhk.cz
Web www.uhk.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy DS

Další informace

Univerzita Hradec Králové - 127 oborů všech stupňů studia, 120 smluv se zahraničními partnery, 94 spolupracujících firem a úřadů, 9 000 studentů, www.uhk.cz.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta informatiky a managementu

Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika,

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomika a management
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika,

 • Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura
 • Učitelství pro střední školy - biologie
 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika,

 • Filozofie
 • Filozofie a společenské vědy
 • Political Science - Latin American studies
 • Sociální politika a sociální práce
Detail fakulty

Přírodovědecká fakulta

Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika,

 • Biology and Ecology - Spec. Plant Biology
 • Fyzikální měření a modelování
 • Physical Measurements and Modeling
 • Toxicology
Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Africká studia
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Aplikovaná biologie a ekologie
Aplikovaná biologie a ekologie
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Applied Biology and Ecology
Applied Biology and Ecology
Applied Informatics
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archivnictví
Archivnictví
Biologie a ekologie
Biologie a ekologie
Biologie a ekologie - spec. biologie rostlin
Biologie a ekologie - spec. biologie živočichů
Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biology and Ecology
Biology and Ecology
Biology and Ecology - Spec. Animal Biology
Biology and Ecology - Spec. Experimental Biology
Biology and Ecology - Spec. Plant Biology
Biology Focused on Education
Biology Focused on Education
Central European Studies
Central European Studies
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Didactics of Physics
Didactics of Physics
Didaktika fyziky
Didaktika fyziky
Early Childhood Education
Education Work in Specialized Institutions
Ekonomika a management
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání
Filozofie
Filozofie
Filozofie a společenské vědy
Filozofie a společenské vědy
Financial and Insurance Mathematics
Financial and Insurance Mathematics
Finanční a pojistná matematika
Finanční a pojistná matematika
Finanční management
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
Fyzikální měření a modelování
Fyzikální měření a modelování
Grafická tvorba - multimédia
Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie
Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie
Historické vědy se specializací Archivnictví
Historické vědy se specializací Archivnictví
Historie
Historie
Historie se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Hudební teorie a pedagogika
Hudební teorie a pedagogika
Chemie - spec. bioorganická chemie
Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin
Chemie - specializace Bioorganická chemie
Chemie - specializace Bioorganická chemie
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemistry - spec. Bioorganic Chemistry
Chemistry - spec. Toxicology and Analysis of Pollutants
Chemistry Focused on Education
Chemistry Focused on Education
Choir Conducting
Church Music Choir Conducting
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Informační a znalostní management
Informační a znalostní management
Informační management
Informační management
Informatics Focused on Education
Informatics Focused on Education
Informatika se zaměřením na vzdělávání
Informatika se zaměřením na vzdělávání
Information and Knowledge Management
Information Management
Jazyková a literární kultura
Jazyková a literární kultura
Latin American studies
Management cestovního ruchu
Management cestovního ruchu
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Mathematics Focused on Education
Mathematics Focused on Education
Multimedia Graphic Design
Music Culture Focused on Education
Náboženská výchova
Náboženská výchova
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
Philosophy
Philosophy
Physical Measurements and Modeling
Physical Measurements and Modeling
Physical-technical Measurements and Computer Technology
Physical-technical Measurements and Computer Technology
Physics Focused on Education
Physics Focused on Education
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Education
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Teaching at Basic Artistic Schools
Počítačová podpora v archivnictví
Počítačová podpora v archivnictví
Political science - African Studies
Political Science - Latin American studies
Politologie
Politologie
Politologie - africká studia
Politologie - africká studia
Politologie - latinskoamerická studia
Politologie - latinskoamerická studia
Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
Prezentace a ochrana kulturního dědictví
Prezentace a ochrana kulturního dědictví
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Řízení sboru
Sbormistrovství chrámové hudby
Sbormistrovství chrámové hudby
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Social Pathology and Prevention
Social Pedagogy
Sociální komunikace v neziskovém sektoru
Sociální komunikace v neziskovém sektoru
Sociální patologie a prevence
Sociální patologie a prevence
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce se specializací Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností
Sociální práce se specializací Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností
Sociální práce se specializací Sociální práce v preventivních službách
Sociální práce se specializací Sociální práce v preventivních službách
Sociální práce se specializací Sociální práce ve veřejné správě
Sociální práce se specializací Sociální práce ve veřejné správě
Sociologie
Sociologie
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika - intervence
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Teaching at Secondary Schools - Specialization in Musical Instrument Playing
Teaching at Secondary Schools - Specialization in Vocal Solo
Teaching at Secondary Schools- Specialization in Music Education
Teaching Biology in Secondary Schools
Teaching Biology in Secondary Schools
Teaching Chemistry in Secondary Schools
Teaching Chemistry in Secondary Schools
Teaching Mathematics in Secondary Schools
Teaching Mathematics in Secondary Schools
Teaching Physics in Secondary Schools
Teaching Physics in Secondary Schools
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Teorie a dějiny české literatury
Teorie vzdělávání ve fyzice
Textile Production
Textilní tvorba
Textilní tvorba
Toxicology
Toxikologie
Transcultural Communication
Transkulturní komunikace
Transkulturní komunikace
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství praktického vyučování
Učitelství praktického vyučování
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výchova k občanství
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova (dvouoborové)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (dvouoborové)
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro střední školy - anglický jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - biologie
Učitelství pro střední školy - biologie
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - dějepis
Učitelství pro střední školy - dějepis
Učitelství pro střední školy - francouzský jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - fyzika
Učitelství pro střední školy - hra na nástroj a sólový zpěv
Učitelství pro střední školy - hudební výchova
Učitelství pro střední školy - hudební výchova
Učitelství pro střední školy - chemie
Učitelství pro střední školy - informatika
Učitelství pro střední školy - informatika
Učitelství pro střední školy - matematika
Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - sbormistrovství
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova
Učitelství pro střední školy - základy společenských věd
Učitelství pro střední školy - základy společenských věd
Učitelství pro střední školy - základy techniky
Učitelství pro střední školy - základy techniky
Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
Učitelství výtvarné tvorby pro ZUŠ a SŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ
Výchovná práce ve speciálních zařízeních
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Brněnské výstaviště,
pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Praha 2021

XIV. ročník,
PVA Expo Praha,
hala 4
19.01 - 21.01.2021

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace