Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Hradec Králové
Název: Přírodovědecká fakulta
Ulice: Hradecká 1285
Psč: 500 03
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Stát: Česká republika
Telefon: 493 332 721
E-mail: prf.studijni@uhk.cz
Web: www.uhk.cz/prf
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 230
Počet zájemců 770
Poplatek za přihlášku 500,- Kč
Pravděpodobnost přijetí 30%
Termín přihlášky do 28. 2. 2023
Den otevřených dveří 13.1.2023, 4.2.2023
Odkaz na přihlášku https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky mohou být ústní, písemné a nebo mohou být prominuty na základě výsledků na střední škole.
Forma přijímacích zkoušek písemná, ústní, předložení středoškolského prospěchu + prominutí přij. zkoušek
Termín přijímacích zkoušek Termíny pro 1.kolo přij. zkoušek jsou v květnu (Bc.) a červnu (nMgr.) 2023.
Vzor přijímacích zkoušek www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article
Zaměření na předměty biologie, fyzika, chemie, matematika, informatika

Další informace

"Jsme nejmladší fakultou Univerzity Hradec Králové. Bádáme, experimentujeme, učíme a šíříme vědu – od roku 2010!
V moderně vybavené zázemí u nás studuje přes sedm stovek studentů. Nabízíme programy jako je Biologie a ekologie, Toxikologie a analýza školdivin, Bioorganická chemie nebo Fyzikálně-technické měření a výpočetní technika. Vzděláváme také budoucí učitele chemie, biologie, fyziky, informatiky a matematiky. "

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Biologie a ekologie
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biologie a ekologie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Biologie a ekologie - spec. biologie rostlin
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie a ekologie - spec. biologie živočichů
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Biology and Ecology
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Angličtina
Biology and Ecology
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Biology and Ecology - Spec. Animal Biology
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Biology and Ecology - Spec. Experimental Biology
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Biology and Ecology - Spec. Plant Biology
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Chemie - spec. Analýza biomolekul
přírodovědný
Navazující magisterské
Prezenční
Čeština
Chemie - spec. Bioorganická chemie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Chemie - spec. Toxikologie a analýza škodlivin
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Chemie - specializace Bioorganická chemie
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Chemistry - Spec. Analysis of Biomolecules
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Chemistry - spec. Bioorganic Chemistry
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Chemistry - spec. Toxicology and Analysis of Pollutants
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina