Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

Univerzita: Univerzita Hradec Králové
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Rokitanského 62
Psč: 500 03
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Stát: Česká republika
Telefon: 493 331 221, 493 331 222
E-mail: studijni.ff@uhk.cz
Web: www.uhk.cz/ff
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Informace o přijímacím řízení: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni
Počet přijatých 388
Počet zájemců 699
Poplatek za přihlášku 500,-- Kč – číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol = 13990; specifický symbol = oborové číslo přihlášky
Pravděpodobnost přijetí 55%
Termín přihlášky Bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2021, doktorské studium do 31. 5. 2021.
Den otevřených dveří 8.–9. 1. 2021
Odkaz na přihlášku https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky, popř. kombinací obou forem.
Přípravné kurzy Přípravný kurz pro zájemce o studium historie (https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni).
Termín přijímacích zkoušek Bc. květen 2021, Mgr. červen 2021, Ph.D. červen 2021
Vzor přijímacích zkoušek www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article
Zaměření na předměty Všeobecné znalosti ze střední školy.

Další informace

Nabízíme studijní obory a programy tradičního zaměření filozofických fakult, mezi které patří Archeologie, Filozofie a společenské vědy, Historické vědy, Politologie, Sociální práce či Sociologie. Kromě nich však nabízíme vzdělání i v několika specifických a jedinečných studijních programech či oborech, např. Počítačová podpora v archivnictví, Politologie – latinskoamerická studia, Politologie – africká studia nebo Prezentace a ochrana kulturního dědictví.  Nově nabízíme také dva učitelské programy: Historie se zaměřením na vzdělávání a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Archeologie Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Archivnictví Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Central European Studies Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Filozofie Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Filozofie a společenské vědy Bakalářské Prezenční Čeština
Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie Bakalářské Prezenční Čeština
Historické vědy se specializací Archivnictví Bakalářské Kombinované Čeština
Historie Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Historie se zaměřením na vzdělávání
Philosophy Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Angličtina
Počítačová podpora v archivnictví Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Political science - African Studies Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Political Science - Latin American studies Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Politologie Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie - africká studia Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie - latinskoamerická studia Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Prezentace a ochrana kulturního dědictví Bakalářské Prezenční Čeština
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce se specializací Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Bakalářské Kombinované Čeština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace