Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

humanitní
Univerzita: Univerzita Hradec Králové
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Rokitanského 62
Psč: 500 03
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Stát: Česká republika
Telefon: 493 331 221, 493 331 222
E-mail: studijni.ff@uhk.cz
Web: www.uhk.cz/ff
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Informace o přijímacím řízení: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni
Počet přijatých 388
Počet zájemců 699
Poplatek za přihlášku 500,-- Kč – číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol = 13990; specifický symbol = oborové číslo přihlášky
Pravděpodobnost přijetí 55%
Termín přihlášky Bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2022, doktorské studium do 31. 5. 2022.
Den otevřených dveří 7.–8. 1. 2022
Odkaz na přihlášku https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky, popř. kombinací obou forem.
Přípravné kurzy Přípravný kurz pro zájemce o studium historie (https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni).
Termín přijímacích zkoušek Bc. květen 2022, Mgr. červen 2022, Ph.D. červen 2022
Vzor přijímacích zkoušek www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article
Zaměření na předměty Všeobecné znalosti ze střední školy.

Další informace

Univerzita Hradec Králové je moderní vzdělávací instituce s více než 60letou tradicí. Historické kořeny univerzity v podobě letitých ale renovovaných budov doplňuje pokrokový kampus Na Soutoku s náměstím Václava Havla přímo v srdci města Hradce Králové. Univerzita buduje díky vědecko-výzkumné a vzdělávací spolupráci silnou pozici v mezinárodním prostředí. Spektrum studijních programů obsahuje pedagogické, humanitní, přírodní, ekonomické, umělecké i technické vědy.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Archeologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Archivnictví
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Central European Studies
Navazující magisterské Prezenční
Filozofie
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Filozofie a společenské vědy
Bakalářské Prezenční Čeština
Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie
Bakalářské Prezenční Čeština
Historické vědy se specializací Archivnictví
Bakalářské Kombinované Čeština
Historie
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Historie se zaměřením na vzdělávání
Philosophy
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Počítačová podpora v archivnictví
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Political science - African Studies
Doktorské Prezenční
Kombinované
Political Science - Latin American studies
Doktorské Prezenční
Kombinované
Politologie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie - africká studia
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie - latinskoamerická studia
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Prezentace a ochrana kulturního dědictví
Bakalářské Prezenční Čeština
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce se specializací Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností
Bakalářské Kombinované Čeština