Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Paneurópska vysoká škola

Název Paneurópska vysoká škola
Ulice Tomášikova 20
PSČ 821 02
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421904459000
E-mail info@paneurouni.com
Web www.paneurouni.com
Typ školy vysoká škola
Certifikát školy žádný

Další informace

Paneurópska vysoká (ďalej len “PEVŠ”) je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave. Od svojho založenia v roku 2004 pôsobí PEVŠ ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v regióne strednej Európy, s ambíciou stať sa výnimočným centrum moderného vzdelávania a výskumu. V súčasnosti PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Študenti si môžu vybrať zo širokej ponuky akreditovaných študijných programov a atraktívnych zameraní orientovaných pre potreby praxe. Ako vôbec jediná súkromná VŠ na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov. Nezávislá agentúra ARRA každoročne vysoko hodnotí fakulty PEVŠ vo faktoroch: atraktívnosť štúdia, kvalita vzdelania a zamestnanosť absolventov. PEVŠ je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny Akademický holding. www.paneuropy.sk

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta práva

Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta masmédií

Tematínska 10, Bratislava, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta ekonómie a podnikania

Tematínska 10, Bratislava, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta informatiky

Tematínska 10, Bratislava, Slovensko,

Detail fakulty

Fakulta psychológie

Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko,

Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Aplikovaná informatika - Aplikácie virtuálnej reality
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Aplikovaná informatika - Kybernetická bezpečnosť
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Aplikovaná informatika - Priemysel 4.0 a Big Data
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Dizajn médií
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Ekonomika a manažment podnikania
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Masmediálna a marketingová komunikácia
Magisterské Prezenční
Kombinované
Masmediálne štúdiá
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Mediálna komunikácia
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Medzinárodné podnikanie
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Medzinárodné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Občianske právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Právo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Právo - Medzinárodné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Psychológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Sociálna a poradenská psychológia
Magisterské Prezenční
Kombinované
Školská a pracovná psychológia
Magisterské Prezenční
Kombinované
Školská psychológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Teória a dejiny štátu a práva
Doktorské Prezenční
Kombinované
Trestné právo
Doktorské Prezenční
Kombinované

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022